Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), Γιώργος Βλάχος, εξαιτίας των συνεχών ανατιμήσεων στα υλικά κατασκευής.

Όπως επισημαίνει ο κ. Βλάχος, οι τεχνικές εταιρείες βρίσκονται προ αδιεξόδου και, ως εκ τούτου, ζητεί τη χορήγηση αυτοδίκαιης παράτασης τεσσάρων έως έξι μηνών και τη θεσμοθέτηση σύγχρονου και σοβαρού συστήματος αναθεώρησης των τιμών.

Αναλυτικά η επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα ΜΜΕ:

Οι συνεχείς ανατιμήσεις των υλικών που ενσωματώνονται στα τεχνικά έργα (σίδηρος, τσιμέντο, ξυλεία, χαλκός, άσφαλτος, πολυαιθυλένιο, PVC, αλουμίνιο, πετρελαιοειδή γενικά κλπ) ακολουθούν φρενήρεις ρυθμούς τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Οι συνεχείς αυξήσεις που έχουν υπερβεί το τελευταίο διάστημα σε ποσοστό το 100% είναι αναμφισβήτητο γεγονός. Η κατάσταση επιπλέον έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο μήνα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Έχουμε πλέον φθάσει στο σημείο εταιρείες προμηθειών να αρνούνται να δώσουν καν προσφορά για δομικά υλικά.

Είναι εμφανές ότι οι τεχνικές εταιρείες βρίσκονται προ αδιεξόδου και ουσιαστικής αντικειμενικής αδυναμίας να προχωρήσουν στην ομαλή εκτέλεση των έργων.

Ζητάμε:

Α) Τη χορήγηση αυτοδίκαιης παράτασης τεσσάρων έως έξι μηνών μετά από αίτηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Β) Τη θεσμοθέτηση σύγχρονου και σοβαρού συστήματος αναθεώρησης των τιμών εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Είναι δεδομένο ότι εάν δεν τηρηθούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις οι περισσότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προβούν σε διάλυση των συμβάσεων έργων παράλληλα με αίτημα αποζημίωσης.

Γεώργιος Βλάχος

Πρόεδρος ΣΑΤΕ