Ο Γεώργιος Σαρρής, ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕ και επίτιμο μέλος του ΕΛΙΤΗΕ, αναφέρθηκε στο ζήτημα της πυροπροστασίας των κατασκευών υπό το φως του νέου κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σε ομιλία του στο 3ο Διεθνές Συνέδριο του ΕΛΙΠΥΚΑ. «Πολλές πυρκαγιές σε κατασκευές προέρχονται από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συσκευές. Για την πρόληψη τέτοιων καταστάσεων, υπάρχουν πρότυπα, διατάξεις, κανονισμοί και νόμοι», τόνισε ο κ. Σαρρής και, κατόπιν, έδωσε έμφαση στο νέο, υποχρεωτικό πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, που ισχύει από 01/01/2024 και αφορά σε μία νέα σειρά απαιτήσεων για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με στόχο (και) την αποφυγή πυρκαγιών που μπορεί να προέλθουν από αυτές.

Σημεία του νέου προτύπου
Όπως εξήγησε ο κ. Σαρρής, το νέο αυτό πρότυπο συνδέεται τόσο με τον ισχύοντα κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων όσο και με τον νέο κτιριοδομικό κανονισμό και «είναι πλέον υποχρεωτικό για όλες τις νέες κατασκευές και τις νέες εγκαταστάσεις που ηλεκτροδοτούνται, όπως επίσης και για προσθήκες και τροποποιήσεις που γίνονται σε παλαιές κατασκευές και εγκαταστάσεις που υλοποιήθηκαν με βάση παλαιότερα πρότυπα και κανονισμούς». Θέτει, επιπλέον, απαιτήσεις με βασικό στόχο την ασφάλεια από πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια κυρίως σε κτίρια. Οι απαιτήσεις του ισχύουν, συγκεκριμένα, για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση λειτουργίας έως 1.000 βολτ εναλλασσόμενο και 1.500 βολτ συνεχές ρεύμα, για εκείνες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και αυτές που έχουν ανεξάρτητη τροφοδοσία. Αφορά σε κινητές, μόνιμες και προσωρινές εγκαταστάσεις. «Σημεία του προτύπου που αφορούν στην πυροπροστασία», συνέχισε ο κ. Σαρρής, «είναι, λ.χ., η ελαχιστοποίηση των ηλεκτρικών κινδύνων εκκίνησης πυρκαγιάς, ο περιορισμός της επέκτασης της πυρκαγιάς μέσω της ηλεκτρικής εγκατάστασης, η αύξηση της σιγουριάς και ασφάλειας στα πυροδιαμερίσματα και στις οδεύσεις διαφυγής, η διατήρηση κρίσιμων ηλεκτρικών λειτουργιών σε περίπτωση πυρκαγιάς (λ.χ., φωτισμός)»

Εφαρμογή και έλεγχοι
Κλείνοντας, ο κ. Σαρρής τόνισε πως ένα από τα νέα πρωτόκολλα ελέγχου, που έχουν καθιερωθεί από το 2021, είναι αφιερωμένο στο νέο πρότυπο. Το εν λόγω πρωτόκολλο ελέγχου περιέχει και ελέγχους της πυροπροστασίας, με οπτικά τεστ, δοκιμές, μετρήσεις. «Αυτό το πρωτόκολλο ελέγχου αποτελεί μέρος της υπεύθυνης δήλωσης του εγκαταστάτη, όμως δεν λειτουργεί καλά», τόνισε ο κ. Σαρρής, εξηγώντας ότι «ο ΔΕΔΔΗΕ παρακολουθεί περίπου 8 εκατ. ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, για τα 2/3 εκ των οποίων οι υπεύθυνες δηλώσεις εγκαταστάτη έχουν λήξει, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να είναι σε επικίνδυνη κατάσταση και δεν έχουν ελεγχθεί ξανά. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το νέο πρότυπο θα λειτουργήσει σωστά. Υπάρχουν τρία είδη ελέγχων: ο αρχικός, ο τακτικός επανέλεγχος και ο έκτακτος, όλοι κρίσιμοι και νομοθετημένοι. Αλλά, χρειαζόμαστε έναν νόμο να μας βάλει να εφαρμόσουμε τους νόμους…».