Το τοπίο στον ελληνικό κλάδο του αλουμινίου, τις προκλήσεις που αυτός αντιμετωπίζει αλλά και τι του επιφυλάσσει το μέλλον ήταν τα ζητήματα με τα οποία καταπιάστηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, Γεώργιος Μεντζελόπουλος, σε ομιλία του στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου της ΠΟΒΑΣ. Ο κ. Μεντζελόπουλος ξεκίνησε χαρακτηρίζοντας ως «θετικές» τις προοπτικές του κλάδου.

Όπως είπε: «Πρόκειται για έναν σχετικά νέο μεν, σημαντικό για την εθνική οικονομία δε, επιχειρηματικό κλάδο, μιας και είναι καθετοποιημένος, με πέντε στάδια ελληνικής προστιθέμενης αξίας μεταποίησης σε όλη την αλυσίδα αξίας, από τον βωξίτη ως και τα τελικά προϊόντα. Το 2023 οι εξαγωγές του ελληνικού κλάδου αλουμινίου αντιπροσωπεύουν το 5% περίπου των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας. Ο κλάδος κατατάσσεται ως ο τρίτος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας και είναι, ταυτόχρονα, ο δεύτερος κλάδος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο».

Ευκαιρίες και προκλήσεις
Στη συνέχεια, ο κ. Μεντζελόπουλος, αφού εξήρε τα προϊόντα των ελληνικών εταιρειών διέλασης, σχολίασε πως, μετά την κρίση και την πανδημία, η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι αυξημένη («ενώ, με τόσα έργα που υλοποιούνται, αισιοδοξούμε για διατήρηση και, γιατί όχι, περαιτέρω αύξησή της»). Έτσι, τόνισε πως «το μέλλον αποτελεί προνομιακό πεδίο ευκαιριών για το ελληνικό αλουμίνιο», αλλά πρόσθεσε πως «λόγω της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας του κλάδου, μας επηρεάζουν αρκετά τα τεκταινόμενα στη διεθνή οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο, όπως, λ.χ., οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ουκρανία και Μ. Ανατολή, που προκαλούν διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας».

Εν συνεχεία, δήλωσε: «Οι κλυδωνισμοί της παγκόσμιας οικονομίας, η αύξηση των επιτοκίων και οι πληθωριστικές πιέσεις που συνεχίζουν να συρρικνώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, το υψηλό κόστος ενέργειας, η πράσινη μετάβαση, η τεχνολογική εξέλιξη και η έλλειψη εργατικού δυναμικού και ειδικότερα εξειδικευμένου είναι μόνο κάποια από τα ζητήματα που ο κλάδος θα κληθεί να αντιμετωπίσει».

«Ταυτόχρονα», υπογράμμισε, «θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις αλλαγές που έρχονται σε κανονιστικό πλαίσιο, που επηρεάζουν άμεσα τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων του κλάδου. Θεσπίζονται νέοι κανόνες, ώστε τα δομικά υλικά και τα συστήματα αλουμινίου να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, να επισκευάζονται ευκολότερα, να διαρκούν περισσότερο και να ανακυκλώνονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Επιβάλλονται υποχρεωτικές περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις, εισάγεται το ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος».

Το μέλλον
Καταλήγοντας, ο κ. Μεντζελόπουλος έστρεψε στο μέλλον το βλέμμα του. «Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το μέλλον. Θα κληθούμε να επαναπροσδιορίσουμε σχεδόν τα πάντα», είπε και επεσήμανε: «Εχέγγυο για την πορεία μας είναι το ίδιο το υλικό, που αποτελεί παράδειγμα για το πώς λειτουργεί η κυκλική οικονομία και επιτυγχάνονται οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης και επιτρέπει την οικονομική ανάπτυξη του κλάδου με σεβασμό στο περιβάλλον.

Το αλουμίνιο είναι μια μόνιμη τράπεζα ενέργειας. Σε όποια μορφή και αν βρίσκεται μετά τη χρήση του, συλλέγεται και ανακυκλώνεται χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητά του και με κατανάλωση μόνο του 5% της ενέργειας που χρειάστηκε για την πρωτογενή παραγωγή του και οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα». Το τελικό σχόλιο του κ. Μεντζελόπουλου ήταν: «Ο κλάδος στάθηκε όρθιος μετά την οικονομική κρίση και την πανδημία και αυτό θα κάνει και στο μέλλον. Πρέπει, πάντως, να επιδιώξουμε συνέργειες και συνεργασίες, ιδιαίτερα με την Πολιτεία και άλλους φορείς, για τη σύνδεση των αναγκών των επιχειρήσεων του κλάδου με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση».