Υπογράφτηκε, από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και τον ανάδοχο, η σύμβαση για εκτέλεση επειγουσών εργασιών στο ρέμα Λουτρών Τραϊανούπολης Έβρου.
Η περιφερειακή αρχή δημοπράτησε αυτά τα έργα καταφεύγοντας, λόγω του χαρακτήρα τους, στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και κάλεσε τρεις εταιρείες, συγκεκριμένα τις Γ. Ιωαννίδης Μον. ΑΤΕ, Πλαίσιο Κατασκευαστική ΕΕ και Ενιπέας ΑΕ, να καταθέσουν προσφορά. Τελικά, από τις τρεις προσφορές, προτιμήθηκε εκείνη της Γ. Ιωαννίδης Μον. ΑΤΕ. Η προθεσμία περαίωσης του έργου έχει οριστεί σε 15 μήνες.Οι προς υλοποίηση επεμβάσεις αφορούν στο τμήμα του ρέματος από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία έως και την τελευταία ιρλανδική διάβαση πριν τις εκβολές του. Θα γίνει αποκατάσταση των ρηγμάτων και των φθορών των αναχωμάτων του ρέματος που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου του 2021. Προβλέπεται και καθαρισμός της κοίτης από αυτοφυή βλάστηση και απορρίμματα.