Μιλώντας στο Athens Riviera Summit ο Founding Partner της Southrock Asset Management, Γιάννης Δεληκανάκης, ανέδειξε τον ρόλο των επενδύσεων σε ακίνητα ως παράγοντα οικονομικής μεγέθυνσης και τοπικής ανάπτυξης και την αναγκαιότητα θεσμικών παρεμβάσεων για την προσέλκυση ξένων επενδυτών. «Οι επενδύσεις στα ακίνητα έχουν πολλαπλασιαστική θετική επιρροή στην ανάπτυξη και στις τοπικές οικονομίες. Είναι παραγωγικές επενδύσεις με θετική ώθηση στους περισσότερους τομείς της οικονομίας», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Δεληκανάκης. Πρόσθεσε, δε, πως η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί με αύξηση των εισοδημάτων μέσω επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ανέφερε, επίσης, πως υπάρχει μια διαδεδομένη παρανόηση σχετικά με τις δυνατότητες, τις προοπτικές και το κόστος των τουριστικών επενδύσεων στην Ελλάδα και αυτή αφορά στο πολεοδομικό πλαίσιο, ενώ υποστήριξε και ότι το πρόβλημα έγκειται, όχι στην αυστηροποίηση, μα στην εφαρμογή, του θεσμικού πλαισίου. Κατόπιν, ο κ. Δεληκανάκης τόνισε την αναγκαιότητα μιας ρεαλιστικής προσέγγισης του δημόσιου τομέα απέναντι στις ιδιωτικές επενδύσεις και, καταλήγοντας, σχολίασε ότι χρειάζονται σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική και να παραμείνουν μακροπρόθεσμα στην Ελλάδα οι ξένοι επενδυτές.