«Φρένο» στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την κατασκευή κυβερνητικού πάρκου στις εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ στο Υμηττό απειλεί να βάλει ο δήμος Βύρωνα, διεκδικώντας τη διάθεση του χώρου αποκλειστικά για τη δημιουργία πάρκου πρασίνου, πολιτισμού και αθλητισμού. Σε συνεδρίασή του την περασμένη εβδομάδα, το δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απόρριψη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο του έργου και τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής που θα προχωρήσει σε παραστάσεις προς τους συναρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, ενώ παράλληλα δρομολογείται συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων ενημέρωσης και κινητοποίησης των κατοίκων της περιοχής για την αποτροπή των κυβερνητικών σχεδιασμών.
Ειδικότερα, στην εν λόγω συνεδρίαση υπήρξαν δύο εισηγήσεις για το θέμα της ΠΥΡΚΑΛ.

Η μία ήταν ηπιότερη και υποστήριζε την αποδοχή και υιοθέτηση του ψηφίσματος που εξέδωσε τον προηγούμενο μήνα ο δήμος Δάφνης-Υμηττού, εκφράζοντας επιφυλάξεις και παρατηρήσεις σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η δεύτερη ήταν πιο αυστηρή, προτείνοντας την απόρριψη της μελέτης και την ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών για τη νομική της προσβολή. Στη σχετική ψηφοφιορία, η «σκληρή» πρόταση απέσπασε 17 ψήφους, έναντι 4 της έτερης πρότασης.

Γιατί διαφωνούν με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Στην εισήγηση που υιοθετήθηκε καταγράφονται οι ενστάσεις της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου κατά της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με την πλειοψηφία, η μεταφορά στην ΠΥΡΚΑΛ των τπουργείων, που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους και δέχονται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, θα δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή και τους κατοίκους της.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αν υλοποιηθεί το κυβερνητικό σχέδιο ο Βύρωνας θα δέχεται στους εσωτερικούς του δρόμους την κίνηση των οχημάτων που από τις βόρειες περιοχές της Αττικής κατευθύνονται προς το χώρο των υπουργείων, φόρτος που θα επιβαρύνει την ρύπανση του αέρα στην περιοχή, θα δημιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήματα και θα έχει περαιτέρω επιπτώσεις στις συνθήκες ζωής με την τσιμεντοποίηση μιας μεγάλης έκτασης στην ευρύτερη γειτονιά. Μάλιστα, σημειώνεται πως η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν λαμβάνει υπ’ όψιν, ούτε κατ’ εκτίμηση, τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο οδικό δίκτυο του Βύρωνα, αν υλοποιηθούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες.

Παράλληλα, τονίζεται ότι το κυβερνητικό σχέδιο συνεπάγεται την απώλεια για τον Βύρωνα και τους όμορους δήμους του τελευταίου εναπομείναντα χώρου για τη δημιουργία ενός αστικού πάρκου αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού, και επιπλέον εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σειρά άλλων στεγαστικών, περιβαλλοντικών και λοιπών προβλημάτων. Οι διαφωνούντες υπογραμμίζουν ακόμα ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Η ΣΜΠΕ για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο δρομολογεί μιας μεγάλης κλίμακας αλλαγή στη χωροταξία και πολεοδόμηση της περιοχής με την αλλοίωση του περιβάλλοντος, τη συρρίκνωση των ελεύθερων χώρων και την επιβάρυνση στις συνθήκες ζωής και κυκλοφορίας. Επισημαίνουν χαρακτηριστικά πως η αναφορά στη μελέτη ότι «από το σύνολο της έκτασης του ακινήτου, ποσ στό πενήντα τοις εκατό (50%) διατίθεται για τη χρήση «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο» και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τη χρήση Πολεοδομικού Κέντρου», διαψεύδεται αμέσως παρακάτω στην ίδια σελίδα όπου αναφέρεται ότι ανέρχεται «το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε εξήντα τοις εκατό (60%)».

Το εναπομείναν 40% είναι οι κοινόχρηστοι χώροι, που περιλαμβάνουν δρόμους, πεζοδρόμια, χώρους στάθμευσης, που θα σκιάζονται από τα πανύψηλα κτίρια και μέσα σε αυτό επικαλείται ότι θα δημιουργηθούν και χώροι πρασίνου. Καταγγέλλουν ακόμα ότι η δημοσίευση της διαβούλευσης για τη μελέτη αναρτήθηκε στις 3/8 και έδινε περιθώριο μόνο 30 ημερών, χωρίς να έχουν ενημερωθεί αρμοδίως οι ενδιαφερόμενοι φορείς.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build