Την ανοδική της πορεία, που δεν ανακόπηκε ούτε στη διάρκεια της πανδημίας, συνέχισε και το 2021 η εταιρεία βιομηχανικών εργαλείων και μηχανημάτων Φουρναράκης ΑΕ, της οποίας το δίκτυο πωλήσεων καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα και στα τέλη του 2021 είχε 3.500 τιμολογημένους πελάτες. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, στη χρήση του 2021 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 41,54 εκατ. ευρώ, έναντι 33,71 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 23,21%. Η χρονιά έκλεισε άλλωστε με σημαντική αύξηση και των εξαγωγών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 22% το 2021 σε σχέση με το 2020, ξεπερνώντας έτσι τα 6,6 εκατ. ευρώ,

Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 13,55 εκατ. ευρώ, έναντι 10,57 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 28,19 %. Το EBITDA ανήλθε σε 5,38 εκατ ευρώ, έναντι 4,35 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 23,78%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,02 εκατ. ευρώ, έναντι 3,03 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 32,7%.

Επένδυση για μελλοντική επέκταση των αποθηκευτικών χώρων
Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης μελλοντικής επέκτασης των αποθηκευτικών χώρων για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας λόγω της συνεχούς ανάπτυξης, η Φουρναράκης κατά το έτος 2021 προέβη στην αγορά δύο όμορων αγροτεμαχίων εφαπτόμενων νοτιοδυτικά του ακινήτου της στον Ασπρόπυργο (Αποθήκη FF Group), συνολικής επιφάνειας 10,892.1 τ.μ..

Aισιοδοξία για επιτυχημένη πορεία και το 2022
Όσον αφορά στο τρέχον έτος, παρά τις δυσμενείς συνθήκες τις οποίες βιώνει η παγκόσμια οικονομία λόγω της πανδημίας, του αυξημένου ενεργειακού κόστους και του πληθωρισμού ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και των lockdown στα εργοστάσια και λιμάνια της Κίνας, η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει πεπεισμένη ότι η Φουρναράκης θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της και το 2022. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη του εξαγωγικού κλάδου της, εξακολουθώντας να διατηρεί και να αναπτύσσει το γραφείο της στη Γερμανία, προκειμένου να προσφέρει υποστήριξη στους υποψήφιους Ευρωπαίους πελάτες που ενδιαφέρονται για τα εμπορικά σήματα της εταιρίας Benman, FF, Hugo, Morris. Σημειώνεται ότι η εταιρεία, έχοντας ως προτεραιότητα την προώθηση των εμπορευμάτων με τις δικές της ετικέτες Benman, FF, Hugo, Morris,, κατόρθωσε να επιτύχει για τα προϊόντα αυτά στη χρήση 2021 τζίρο μεγαλύτερο του 78,7% του συνολικού της τζίρου (ποσοστό που το 2020 ανερχόταν σε λίγο πάνω από 70%), γεγονός που, όπως εκτιμά η διοίκηση, την εδραιώνει στην εσωτερική αγορά και της δίνει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές χώρες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build