Η περιουσία που με τόσο κόπο και θυσίες έχουμε αποκτήσει είναι πάρα πολύ σημαντική για να αναβάλλουμε συνεχώς την ασφαλιστική κάλυψή της. Συνεπώς, η ολοκληρωμένη και διαφανής πληροφόρηση είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία της ακίνητης περιουσίας.

Η έννοια της ασφάλισης είναι συνοδοιπόρος του ανθρώπου από την πρώτη στιγμή της δημιουργικής του δραστηριότητας. Από την αρχαιότητα συναντάμε τους σημερινούς μηχανισμούς της ασφαλιστικής επιστήμης και λειτουργίας, σε εμβρυικό στάδιο, αλλά με το ίδιο «στιβαρό» πλαίσιο, όπως στη σημερινή εποχή.

Ο μηχανισμός ασφάλισης της οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργίας απαντάται, ενδεικτικά, στον Νομοθετικό Κώδικα του Βασιλιά της Βαβυλώνας Χαμουραμπί το 1.752 π.Χ., στην Αθηναϊκή Συμμαχία, στην κατασκευή των Πυραμίδων της Αιγύπτου κ.α.

Η μικρή -και ως εκ τούτου ανεκτή- οικονομική εισφορά (ασφάλιστρο) των πολλών μπορεί να καλύψει σε οικονομικό επίπεδο την καταστροφική ζημία των λίγων. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, με την αλματώδη ανάπτυξη της Μαθηματικής Επιστήμης και ιδίως της Στατιστικής και Αναλογιστικής, οι υπολογισμοί για την πιθανότητα ζημίας σε ένα συγκεκριμένο πλήθος όμοιων κινδύνων είναι τόσο ακριβείς, που κάνει πλέον την Ασφαλιστική Επιστήμη αξιόπιστο και λειτουργικό συνεργάτη στην καθημερινή λειτουργία των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Έλλειψη προνοητικότητας
Το ερώτημα που πρέπει κάποιος να θέσει, κατά την άποψή μου, είναι γιατί σε μια χώρα όπως η δική μας, με τεράστια οικιστική και κτιριακή ανάπτυξη, με το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ευρώπη, με έντονη σεισμική δραστηριότητα, με φυσικούς και άλλους κινδύνους (πλημμύρες, πυρκαγιές, διαρρήξεις, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.ά.) έχουμε τόσο χαμηλό δείκτη ασφάλισης κτιρίων και περιουσιών;

Στα 33 χρόνια ενασχόλησής μου στον ασφαλιστικό χώρο, αλλά και στα 25 χρόνια λειτουργίας της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, έχουμε δει και διαχειριστεί εκατοντάδες ζημίες με αποζημιώσεις που φθάνουν και σε μεμονωμένες ζημίες, αρκετά εκατομμύρια ευρώ! Παρ’ όλα αυτά, ο δείκτης ασφάλισης των περιουσιών μας, που με στερήσεις και δαπάνες μιας ολόκληρης ζωής έχουμε αποκτήσει -είτε μόνοι μας είτε από τους προγόνους μας- είναι ο χαμηλότερος της οικονομικά ανεπτυγμένης Ευρώπης. Εάν μάλιστα, δεν υπήρχε και η επιβεβλημένη από τον μηχανισμό δανειοδότησης των τραπεζών ασφάλιση του δανειοδοτούμενου ακινήτου, τότε τα νούμερα θα ήταν σχεδόν μηδενικά.

Πού οφείλεται η έλλειψη της Ασφαλιστικής Συνείδησης; Γιατί το θείο δώρο της «προνοητικότητας», που ο μηχανισμός της Ασφάλισης εκφράζει, το παραβλέπουμε; Έχουμε άραγε αυτό το δικαίωμα, όταν σήμερα έχουμε την ευκολία της έγκυρης και υπεύθυνης πληροφόρησης;

Αναντικατάστατη η ασφάλιση περιουσίας
Η απάντηση βέβαια δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη. Υπάρχουν πολλές αιτίες και λόγοι, για τους οποίους σήμερα ο μέσος ιδιοκτήτης απέχει από την κάλυψη της περιουσίας του συνειδητά ή ασυνείδητα. Και ίσως κάποιοι από αυτούς τους λόγους να είναι και βάσιμοι στη θεωρητική τους προσέγγιση. Όμως, όταν γίνει μια ζημία, κανείς από αυτούς τους θεωρητικά βάσιμους λόγους δεν θα αρκεί για να αντικαταστήσει τα ζημιωθέντα και να επαναφέρει την οικονομική ισορροπία και κανονικότητα που ο καθένας ιδιοκτήτης δικαιούται και θα έπρεπε να έχει.

Ο μηχανισμός της Ασφάλισης είναι αναντικατάστατος, αλλά έχει μια απλή προϋπόθεση για να ισχύσει: Να είναι ενεργή η Ασφαλιστική Σύμβαση ΠΡΙΝ από το ζημιογόνο καλυπτόμενο γεγονός.
Ας θυμηθούμε όμως τι μπορεί να καλυφθεί μέσα από ένα Ασφαλιστήριο Περιουσίας.

Πάμε λοιπόν στην «ουσία» των πραγμάτων, διότι όπως σωστά εκφράζει η ελληνική μας γλώσσα, η δημιουργία κινητών (περιεχόμενο οικίας ή επαγγελματικού χώρου) και ακινήτων είναι η περί ης ο λόγος για την εργασία, τις πιθανές στερήσεις και τον οικονομικό προγραμματισμό μας, τόσο για εμάς όσο και την οικογένειά μας.

Ένα Ασφαλιστήριο Περιουσίας καλύπτει τους κόπους, τις θυσίες και τα όνειρά μας που αποτυπώνονται σε ένα κτίριο και στο περιεχόμενό του, από κινδύνους φωτιάς, σεισμού, πλημμύρες, άλλα ακραία φαινόμενα, από ταραχές, διαρρήξεις και κλοπές, κατολισθήσεις και ένα σωρό άλλα απρόβλεπτα γεγονότα.

Επίσης, μπορεί να καλύψει το σύνολο της περιουσίας από κινδύνους ευθυνών. Μια ζημία από δική μας αμέλεια και ευθύνη δημιουργεί εύλογες απαιτήσεις αποζημίωσης από τους ζημιωθέντες τρίτους. Εκεί, είναι σωτήρια η πρόβλεψη για καταβολή των αποζημιώσεων από την ασφαλιστική σας εταιρεία, διότι σε αντίθετη περίπτωση οι ζημιωθέντες θα απαιτήσουν και θα λάβουν τα δικαιούμενα εκποιώντας πιθανόν λοιπά δικά μας περιουσιακά στοιχεία, μέχρι το ύψος της ζημίας τους.

Ποιος λοιπόν είναι ο κύριος λόγος της χαμηλής ασφαλιστικής κάλυψης στο σύνολο της ελληνικής ιδιοκτησίας;
Εμπειρικά, μπορώ να καταθέσω ότι είναι η ελλιπής πληροφόρηση, κυρίως στο τιμολογιακό επίπεδο, αλλά και η αναβλητικότητα. Οι περιουσίες μία φορά φτιάχνονται και δεν πρέπει σε μία στιγμή να χάνονται!