Πλήθος έργων αναμένεται να υλοποιηθεί στην Στερεά Ελλάδα, τα οποία πρόκειται να θωρακίσουν σε σημαντικό βαθμό την ευρύτερη περιοχή από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Σε μια περίοδο που βιώνουμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επενδύει στην αποτελεσματική της οχύρωση, καθώς έχει διαθέσει πάνω από 70 εκ. ευρώ σε αντιπλημμυρικά έργα.

Αξιοσημείωτο είναι πως, προκειμένου να επιτευχθεί η εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας και ποσότητας του νερού για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας στον τομέα της ύδρευσης, οι επενδύσεις υπερβαίνουν τα 54 εκ. ευρώ.

Ενδεικτικά έργα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, η λειτουργία και συντήρηση του έργου «Ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – Δίκτυα Υδροδότησης Υπόλοιπων Οικισμών Ν. Αχαΐας», που βρίσκεται σε εξέλιξη, η υδροδότηση της Βουπρασίας, με προϋπολογισμό 9 εκ. ευρώ, η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Μεσολογγίου, με προϋπολογισμό 6,7 εκ. ευρώ, καθώς και η βελτίωση του δικτύου ύδρευσης στον Ερύμανθο, με προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ. Ακόμη, προχωρούν από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής οι εργασίες για την κατασκευή, αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό του δικτύου αποχέτευσης, με έμφαση στην καλύτερη διανομή, την ελαχιστοποίηση των απωλειών και τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 26,5 εκ. ευρώ.

Το μείζον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής
Καθώς το μεγάλο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής χρειάζεται άμεση διαχείριση, η Περιφέρεια προχώρησε έγκαιρα στην ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με διεκδίκηση πόρων από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Το ΠεΣΠΚΑ περιλαμβάνει 166 μέτρα και δράσεις ενδεικτικού κόστους 193 εκ. ευρώ, συνιστώντας τον στρατηγικό οδηγό για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και τη θωράκιση των τοπικών κοινωνιών.

Έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Αιτωλοακαρνανία
Αξίζει να σημειωθεί πως για την Αιτωλοακαρνανία το πλάνο έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ, με σημαντικά πρότζεκτ που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων να περιλαμβάνονται σε αυτό. Η σύμβαση του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμοί ρεμάτων Αιτωλοακαρνανίας, που υπέγραψε στις 3 Αυγούστου 2023 με την ανάδοχο ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, προβλέπει ενίσχυση της προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα, με σημειακές παρεμβάσεις σε πάνω 85 θέσεις. Πρόκειται για μια αντιπλημμυρική παρέμβαση ύψους 9,6 εκατ ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Όπως ορίζει η σύμβαση, αναμένεται η εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων και τον καθαρισμό των κυριότερων υδατορεμάτων που απορρέουν στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με σκοπό, την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων περιοχών τους.

Οι τακτικές επιθεωρήσεις που θα διενεργούνται, θα έχουν ως στόχο να εξασφαλίζουν τον εντοπισμό και την καταγραφή τυχόν φθορών και βλαβών, δυνητικά επικίνδυνων για τους χρήστες, ώστε να δρομολογείται η άμεση αποκατάστασή τους.

Στις εργασίες που αναμένεται να διενεργηθούν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες προστασίας κοίτης ρεμάτων και πρανών με λιθορριπές με λίθους κατάλληλης διαβάθμισης, εργασίες καθαρισμού της κοίτης των υδατορεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, απορρίμματα και μπάζα, για τη διευκόλυνση της υδραυλικής λειτουργίας των υδατορεμάτων, αλλά και εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής στη πρότερη μορφή τους των κατεστραμμένων τεχνικών έργων.

Η νέα οδική γέφυρα του Ευήνου
Η νέα οδική γέφυρα του Ευήνου εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί μέχρι την άνοιξη του 2024. Η κατασκευή της αναμένεται να προσφέρει μια οριστική λύση στην “επανασύνδεση” της παλιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος του Ευηνοχωρίου, ύστερα από την ανεπανόρθωτη ζημιά που υπέστη από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου του 2021. Η ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. ορίστηκε τον Απρίλιο του 2022 ανάδοχος των εργασιών αποδόμησης της οδικής γέφυρας της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, καθώς και της πλήρους ανακατασκευής της. Ο προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 45 εκατ. ευρώ και οι εργασίες εκτελούνται από την ΤΕΡΝΑ.

Αντιπλημμυρικά έργα στον Σελινούντα
Η σύμβαση για την εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ύψους 1,8 εκ. ευρώ στον ποταμό Σελινούντα, που υπέγραψε με τον ανάδοχο του έργου, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης στις 19 Ιουλίου 2023, προβλέπει την αντιπλημμυρική προστασία των βιοτεχνικών, γεωργικών και οικιστικών εκτάσεων που τοποθετούνται έξω από τα αναχώματα και τα φυσικά πρανή, καθώς και την εξασφάλιση επαρκούς παροχετευτικότητας του ποταμού. Η Υδρολογική Μελέτη αφορά το σύνολο της λεκάνης απορροής του ποταμού, έκτασης 359,56 τετ. χλμ., που διαιρείται σε 7 υπολεκάνες. Το τμήμα του ποταμού Σελινούντα που μελετάται, εκτείνεται από την εκβολή του, σε 10 χλμ. προς τα ανάντη, έως τη γέφυρα της Επαρχιακής Οδού Αιγίου – Μελισσίων, εντός της Π.Ε. Αχαΐας.

Μελέτες έργων στη περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής θωράκισης που σχεδιάζει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχουν εκπονηθεί μελέτες που θα προστατεύσουν την ευρύτερη περιοχή από ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο πλαίσιο αυτό, ωριμάζουν μελέτες που αναμένεται να επιλύσουν σημαντικά πλημμυρικά προβλήματα, συνολικού κόστους περίπου 900.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, ήδη έχουν εκπονηθεί μελέτες για την ωρίμανση αντιπλημμυρικών έργων στο Κορδέλι, που βρίσκεται βορειοδυτικά της Λιβαδιάς. Οι εν λόγω μελέτες αφορούν την αποχέτευση όμβριων υδάτων, και τη οριοθέτηση ρεμάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 335.735,60 ευρώ, ενώ δικαιούχος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς.

Μία ακόμη μελέτη, είναι ο σχεδιασμός τάφρου ανάσχεσης των πλημμυρικών παροχών των όμβριων υδάτων, στον οικισμό της Μακρακώμης. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα υλοποιηθεί τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής και η κτηματογράφηση των ιδιοκτησιών κατά μήκος της αντιπλημμυρικής τάφρου. Πρόκειται για ένα έργο συνολικής αξίας 204.391,13 ευρώ, δικαιούχος του οποίου είναι ο Δήμος Μακρακώμης.Εξίσου σημαντική είναι η μελέτη για την ενίσχυση της κοινότητάς της Αγίας Μαρίνας, που προβλέπει πλήθος έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 154.843,24 ευρώ.