Τα οικονομικά του αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανακοίνωσε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, από τα οποία προκύπτει πως τα συνολικά του έσοδα κατά την εν λόγω περίοδο ανήλθαν σε 1.604,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1.461,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Ο Όμιλος εξηγεί πως αυτό συνέβη κυρίως λόγω αυξημένων εσόδων στον τομέα των κατασκευών και των παραχωρήσεων. Διευκρινίζει, δε, ότι τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα 636,3 εκατ. ευρώ έναντι 420,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (λόγω αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας και υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου), ενώ ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα 103,4 εκατ. ευρώ (93,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022), σε συνέχεια, μεταξύ άλλων, της αύξησης της κίνησης σε Νέα και Κεντρική Οδό.

Τα υπόλοιπα στοιχεία
Εξάλλου, η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε 250,2 εκατ. ευρώ, έναντι 218,1 εκατ. τους πρώτους έξι μήνες του 2022, ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων.
Επίσης, τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 155,5 εκατ. ευρώ, έναντι 119,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα κέρδη προ φόρων ήταν 114,5 εκατ. ευρώ έναντι 47,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της μητρικής ήταν 70,2 εκατ. ευρώ (21,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022).

Οι επιδόσεις σε κατασκευές και παραχωρήσεις
Στον κατασκευαστικό τομέα, το ανεκτέλεστο κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023, συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων και των έργων που αφορούν σε ίδιες επενδύσεις, ανήλθε σε νέο ιστορικό υψηλό 5,7 δισ. ευρώ (έναντι 5,3 δισ. στο τέλος του 2022).

Συγκεκριμένα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων στο τέλος του πρώτου εξαμήνου ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου διατομεακού ανεκτέλεστου ύψους 0,6 δισ. (έναντι 2,9 δισ. στο τέλος του 2022). Ο Όμιλος έχει έκτοτε συμβασιοποιήσει ή αναμένει τη συμβασιοποίηση νέων έργων ύψους 2,3 δισ. που έχει εξασφαλίσει. Επί του συνολικού ανεκτέλεστου, περίπου 70% αφορά σε ιδιωτικά έργα. Όσον αφορά στις παραχωρήσεις, ο Όμιλος διευκρινίζει πως οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Νέα και Κεντρική Οδός) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι. Ακόμη, συνεχίστηκε η ανάπτυξη νέων έργων όπως το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, ενώ σύντομα αναμένεται η έναρξη εργασιών για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα στο Ελληνικό.

Σε σχέση με το έργο της Εγνατίας Οδού, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τονίζει ότι έχουν προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη χρηματοδότηση και την υλοποίησή του και αναμένεται η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από την πλευρά της Πολιτείας, ενώ εντός του πρώτου εξαμήνου υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή και παραχώρησή για 30 έτη του οδικού άξονα Χερσόνησος-Νεάπολη, όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με ποσοστό 55%. Ο Όμιλος, τέλος, υπογραμμίζει πως αποτελεί ορόσημο για το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεών του η ανακήρυξή του σε προτιμητέο επενδυτή για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού για 25 χρόνια.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build