Οι κτιριακές υποδομές του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» και του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Ικαρίας πρόκειται να επισκευαστούν και να ανακαινιστούν και τα απαιτούμενα έργα θα υλοποιήσει η «Σάκκος Χ. & ΣΙΑ ΕΕ» (με τον διακριτικό τίτλο «Μακεδονικά Έργα Πρασίνου»). Η εταιρεία επικράτησε στον διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου προσφέροντας μέση έκπτωση 3,60% (σ.σ. ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανερχόταν στο ποσό των 1.525.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), ενώ υπέγραψε κιόλας τη σύμβαση για την υλοποίησή του με τον κύριό του, τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Να αναφερθεί, πως η προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου είναι 180 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού.

Τα τμήματα που θα επισκευαστούν/ανακαινιστούν
Στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» προβλέπεται η πλήρης επισκευή και ανακαίνιση των νοσηλευτικών μονάδων Παθολογικής και Καρδιολογικής στον 2ο όροφο του κτιριακού συγκροτήματος, όπως επίσης και η ήπια ανακαίνιση (με αντικατάσταση δαπέδων και ανακαίνιση χρωματισμών) σε όλους τους χώρους του ισογείου. Όσον αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ικαρίας, θα επισκευαστούν και θα ανακαινιστούν οι νοσηλευτικές μονάδες, τα χειρουργεία, το μαιευτήριο, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), τα εργαστήρια, τα γραφεία, οι κοινόχρηστοι χώροι και οι λοιποί υποστηρικτικοί χώροι του. Δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στο εξωτερικό περίβλημα των δύο νοσοκομείων.

Οι εργασίες που θα γίνουν
Από εκεί και πέρα, οι επεμβάσεις στους χώρους των δύο νοσοκομείων περιλαμβάνουν, μεταξύ πολλών άλλων,
• καθαίρεση κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, καθαιρέσεις ερμαρίων-ιματιοθηκών, αποξηλώσεις επιστρώσεων από πλακίδια ή τάπητα PVC, ψευδοροφών, υδραυλικών υποδοχέων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, διάνοιξη αυλάκων σε δάπεδα και τοίχους για την κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αποκαταστάσεις-μερεμέτια
• ανακατασκευή χώρων υγιεινής-υγρών χώρων (λουτρών, WC, αποδυτηρίων, κλπ)
• επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες PVC και επιστρώσεις δαπέδων-επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια,
• χρωματισμοί τοίχων, ορόφων και θυρών,
• κατασκευή ψευδοροφών,
• προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων,
• κατασκευή πλήρους συστήματος πυρανίχνευσης,
• κατασκευή νέων ξύλινων θυρών και νέων ξύλινων ερμαρίων,
• τοποθέτηση προστατευτικών λωρίδων τοίχων,
• κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης σε λουτρά και WC και σύνδεσή τους με το υπάρχον δίκτυο,
• κατασκευή νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στα λουτρά-WC,
• προμήθεια και εγκατάσταση ειδών υγιεινής-υδραυλικών υποδοχέων και θερμομικτικών μπαταριών,
• μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build