Υπογράφτηκε, από τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και την ανάδοχο εταιρεία «Axion Energy ΑΕ», η σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν». Στο αντικείμενο του, αρχικού προϋπολογισμού 3.472.000 ευρώ (σ.σ. σημπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), έργου συμπεριλαμβάνεται, κατά πρώτον, η ανακατασκευή, αναδιαρρύθμιση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός όλων των χώρων του υπάρχοντος ΤΕΠ του νοσοκομείου.

Το επίμαχο ΤΕΠ καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 1350 τετραγωνικών μέτρων περίπου και βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου.
Για το εν λόγω ΤΕΠ προβλέπεται, κατά δεύτερον, η κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση η οποία θα είναι συνολικής επιφάνειας περίπου 465 τετραγωνικών μέτρων.
Σκοπός του συγκεκριμένου έργου, είναι προσαρμογή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στα νέα πρότυπα που έχει ορίσει το Υπουργείο Υγείας.
Η συνολική προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η «Axion Energy ΑΕ» για να αποπερατώσει τις προβλεπόμενες επεμβάσεις έχει οριστεί σε 390 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build