Η ενίσχυση των επενδύσεων της Ελλάκτωρ στους τομείς των παραχωρήσεων, των έργων ΣΔΙΤ και της ανάπτυξης γης και ακινήτων αποτελεί κορυφαίο στόχο της εταιρείας για την επόμενη διετία, όπως τόνισαν οι άνθρωποί της στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της. Επίσης, οι ιθύνοντες την Ελλάκτωρ αναφέρθηκαν στη συμφωνία με την Intrakat για πώληση της Άκτωρ, ενώ επιβεβαίωσαν την κατάθεση προσφοράς για εξασφάλιση και της νέας παραχώρησης της Αττικής Οδού.
«Θα αδράξουμε με κάθε τρόπο τις ευκαιρίες»
«Το επενδυτικό μας πλάνο για τα επόμενα χρόνια είναι αρκετά φιλόδοξο και μεγάλο. Στόχος μας για την διετία που ακολουθεί είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας στους τομείς των παραχωρήσεων, των έργων ΣΔΙΤ και της ανάπτυξης της γης και των ακινήτων. Αυτό θα γίνει μέσω της Άκτωρ Παραχωρήσεις, που παραμένει από τις κορυφαίες στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα και της Reds ΑΕ, η οποία αναμένεται να υλοποιήσει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή της Μαρίνας Αλίμου, την επένδυση στο Κτήμα Καμπά και την ανάπτυξη στις
Γούρνες Ηρακλείου», υπογράμμισαν, αρχικά, τα στελέχη της Ελλάκτωρ.
Και πρόσθεσαν: «Η Ελλάκτωρ στοχεύει να αδράξει με κάθε τρόπο τις ευκαιρίες των επομένων ετών (και) στον ευρύτερο χώρο των υποδομών, με στόχο την εξασφάλιση ενός βιώσιμου και αειφόρου μέλλοντος. Υλοποιώντας ένα φιλόδοξο σχέδιο επενδύσεων αρκετών δισ. ευρώ σε έργα υποδομών και υιοθετώντας σε κάθε μας δράση βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες τεχνικές προσβλέπουμε σε σημαντικά καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για τους μετόχους μας και στη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στην ελληνική οικονομία και κοινωνία».
Η επισήμανση για Άκτωρ και μία διευκρίνιση
Για την συμφωνία με την Intrakat για πώληση του συνόλου των μετοχών της Άκτωρ, οι άνθρωποι της Ελλάκτωρ τόνισαν πως η κίνηση αυτή έγινε «στο πλαίσιο της επιτυχημένης πορείας αναδιοργάνωσής μας των δύο προηγούμενων ετών». Η εν λόγω συναλλαγή, αξίας 214 εκατ. ευρώ, «τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των λοιπών προβλεπόμενων εγκρίσεων και αδειών και η ολοκλήρωσή της αναμένεται ως το τέλος του 2023».
Οι άνθρωποι της Ελλάκτωρ ρωτήθηκαν, πάντως, εάν η απόφαση για πώληση της Άκτωρ στην Intrakat σημαίνει πως θεωρούν «ζημιογόνες» τις κατασκευές και απάντησαν: «Όχι, αν και τα προηγούμενα χρόνια χάσαμε σημαντικά ποσά κάθε χρόνο. Θεωρούμε ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα παρουσιάζει πολύ έντονες διακυμάνσεις και μπορεί να αποβεί κερδοφόρα. Απλώς κρίναμε πως είναι καλύτερη η χρήση των κεφαλαίων μας στους υπόλοιπους κλάδους δραστηριότητάς μας, όπως είναι οι παραχωρήσεις, όπου υπάρχουν σταθερές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές».
«Πρόταση και για τη νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού»
Τέλος, τα στελέχη της Ελλάκτωρ επιβεβαίωσαν πως η εταιρεία τους θα διεκδικήσει και τη νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού: «Η δική μας σύμβαση θα λήξει τον Οκτώβριο του 2024. Είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε ανταγωνιστική προσφορά και στη νέα διαδικασία (που έχει πάρει δύο αναβολές μέχρι τώρα)».

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build