Προκηρύχθηκε επίσημα ανοικτός διαγωνισμός, για την ανάθεση του κόστους 6,9 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) έργου της ανακαίνισης, αναδιαρρύθμισης, εκσυγχρονισμού αλλά και επέκτασης του υφιστάμενου κτιρίου της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός». Σκοπός των παρεμβάσεων, είναι η λειτουργική αναβάθμιση του νοσοκομείου και η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που αυτό προσφέρει.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 18 μήνες από την ημέρα που θα υπογραφεί και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών τελειώνει στις 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00.

Η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» αποτελεί ανεξάρτητο παλαιό κτίριο, το οποίο διαθέτει υπερυψωμένο ισόγειο με συνολικό εμβαδόν περίπου 820 υ.μ. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από τοιχώματα λιθοδομής και η στέγαση του κτίσματος είναι ξύλινη κεραμοσκεπή. Το κτίριο στεγάζει στο υπερυψωμένο του ισόγειο Νοσηλευτική Μονάδα, που σήμερα έχει ανάγκη αναδιαρρύθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού.

Για τη Νοσηλευτική Μονάδα, επισημαίνεται ότι
• Οι νοσηλευτικοί της θάλαμοι δεν διαθέτουν ιδιαίτερους χώρους υγιεινής.
• Δεν διαθέτει σύστημα κεντρικού κλιματισμού με ανανέωση του αέρα. Πλήθος μικρών κλιματιστικών μηχανημάτων έχουν εγκατασταθεί στο κτίριο με τα εξωτερικά τμήματά τους να προβάλουν στις προσόψεις του διατηρητέου κτιρίου, δίχως όμως να διασφαλίζουν τον σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας αερισμό της Νοσηλευτικής Μονάδας.
• Οι οικοδομικές κατασκευές του κτιρίου της έχουν ανάγκη ανακαίνισης (π.χ. τα ξύλινα γαλλικού τύπου κουφώματα των προσόψεων, στοιχεία στέγης).
• Ο κάτωθεν του δαπέδου του υπερυψωμένου ισογείου χώρος είναι επιχωμένος. Η επίχωση αυτή παρουσιάζει σημαντική διαφορά ύψους στα δύο άκρα του επιμήκους κτιρίου που είναι τέτοια, ώστε το βόρειο άκρο της Νοσηλευτικής Μονάδας να βρίσκεται σχεδόν στο επίπεδο της αυλής, ενώ στο νότιο άκρο το δάπεδο της Μονάδας βρίσκεται σε ύψος σχεδόν πρώτου ορόφου.
• Το κτίριο διαθέτει εσωτερικό αίθριο ώστε η συνολική κάτοψη έχει σχήμα Π. Το αίθριο διαθέτει υψηλό και χαμηλό πράσινο καθώς και πλακοστρωμένα τμήματα.
• Πέριξ του κτιρίου υφίστανται κατασκευές που δεν συνάδουν με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κτιρίου όπως είναι, λ.χ., πρόχειρη κατασκευή φύλαξης των φιαλών (O2) των ιατρικών αερίων όλου του νοσοκομείου και μεταλλική κατασκευή στεγάστρου.

Το αντικείμενο των εργασιών έχει ως εξής:
α) Η εκμετάλλευση της μεγάλου ύψους επίχωσης κάτωθεν της υφιστάμενης Νοσηλευτικής Μονάδας για την δημιουργία ισογείου – ημιυπογείου ορόφου που θα δώσει πολύτιμο επιπλέον εμβαδόν στο νοσοκομείο. Στον χαμηλότερο αυτόν όροφο προβλέπεται η στέγαση του φαρμακείου του νοσοκομείου και βοηθητικών χρήσεων που θα εγκατασταθούν στο ημιυπόγειο τμήμα του ορόφου.
β) Η αναδιαρρύθμιση-ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης Νοσηλευτικής Μονάδας.
Το έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build