Εξερευνώντας τα συστήματα ασφαλείας στην ψηφιακή εποχή: Η μεταβαλλόμενη δυναμική των ρόλων ανθρώπου και αυτοματισμού.

Σε έναν κόσμο με καθημερινές προκλήσεις, τα συστήματα ασφαλείας αποτελούν στοιχείο εξαιρετικά σημαντικό, καθώς διαρκώς χρειάζεται να ανταποκρίνονται σε απειλές που κανείς δεν είχε φανταστεί ότι θα έρθουν στο προσκήνιο. Προσθέτοντας σε αυτό και τον παράγοντα της ανθρώπινης εξέλιξης, της σύγχρονης κοινωνίας και του τρόπου ζωής, τότε οι απαιτήσεις, οι συνήθειες και οι ανάγκες στον τομέα, γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικές. Η εποχή των «έξυπνων» και «πράσινων» κτιρίων, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, συγκλίνουν σε στοιχεία γύρω από τα συστήματα που καθιστούν τη Μελέτη, την Υλοποίηση και τη Διαλειτουργικότητά τους, ακρογωνιαίο λίθο για τη λειτουργική αρτιότητα κάθε κατασκευής. Η χρήση των κτιρίων, οι συνήθειες των ενοίκων και οι εμπορικοί στόχοι εκμετάλλευσής τους, ορίζουν λειτουργίες των συστημάτων ασφαλείας εντελώς διαφορετικές σε σχέση με το παρελθόν. Οι κυριότεροι παράγοντες που διαμορφώνουν τις νέες τάσεις στα συστήματα ασφαλείας είναι:

Η βιωσιμότητα αποτελεί μία ολοένα και σημαντικότερη επιρροή στις αποφάσεις επιλογής συστημάτων. Για να υποστηριχθεί, μάλιστα, η αυξανόμενη ζήτηση που προκύπτει, ο σχεδιασμός των συστημάτων ασφαλείας χρειάζεται να αξιοποιεί το cloud και το Internet of Things, για να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες και να μειωθούν οι αναγκαίοι πόροι. Νέα προϊόντα και λύσεις αναπτύσσονται και αποτελεί υποχρέωση των μελετητών και των system integrators να τα υιοθετήσουν.

Τα υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας ωθούν τη διαχείριση πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, που βασίζεται στο cloud. Σχεδόν όλοι οι οργανισμοί δεν έχουν τεχνικά τη δυνατότητα να εφαρμόσουν ένα πλήρες IDaaS (IDentity as a Service) και αυτό δυσκολεύει την καθημερινότητα χιλιάδων εργαζομένων.

  • Οι πέντε κορυφαίες ανάγκες ασφαλείας για την υβριδική εργασία είναι:
  • Ο έλεγχος ταυτότητας των εργαζομένων με πολλαπλούς παράγοντες με ή χωρίς κωδικό πρόσβασης.
  • Η διαχείριση και χρήση δεδομένων σύμφωνα με το GDPR και οι αυξημένες ανάγκες γύρω από το Cybersecurity.
  • Η εκτεταμένη χρήση ψηφιακών ταυτοτήτων μέσω κινητών συσκευών.
  • Ένα σχέδιο ασφάλειας μηδενικής εμπιστοσύνης.
  • Η παροχή λύσεων, συστημάτων ασφαλείας χωρίς φυσική επαφή ή χωρίς ανθρώπινη παρουσία.

Η υιοθέτηση της ψηφιακής ταυτότητας επιταχύνεται στα συστήματα ασφαλείας. Σχεδόν οι μισοί πελάτες μας χρησιμοποιούν ήδη αναγνωριστικά κινητών για την επαλήθευση της ταυτότητας, καθώς η δημοτικότητα των ψηφιακών πορτοφολιών είναι ήδη υψηλή. Οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων παραμένουν πρωταγωνιστές, καθώς επιθυμούν τη διαχείριση πρόσβασης μέσω κινητού τηλεφώνου, ως μέρος των λοιπών εφαρμογών διαχείρισης των εγκαταστάσεών τους.

Η χρήση βιομετρικών στοιχείων ως μέσο ταυτοποίησης στον σχεδιασμό συγχρόνων συστημάτων ασφαλείας, αποτελεί πλέον ισχυρή τάση. Η ανάγκη αυτοματοποίησης των διαδικασιών ελέγχου, εισόδου και διερεύνησης συμβάντων ασφαλείας στο μοντέλο του “Effortless & Frictionless Process”, καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση βιομετρικών στοιχείων στον έλεγχο πρόσβασης και την αναγνώριση.

Στην εποχή της ψηφιακής αναγέννησης και της επέκτασης της τεχνητής νοημοσύνης, το στοίχημα που αφορά τα Life Safety & Security συστήματα των εγκαταστάσεων είναι να επιτευχθεί λειτουργική αρτιότητα σύμφωνα με τα workflows των επιχειρήσεων. Στοίχημα, επίσης, αποτελεί για τους κατασκευαστές, μελετητές και system integrators να ακολουθήσουν τον ρυθμό που επιτάσσει η νέα γενιά προς την «πράσινη ανάπτυξη». Η χώρα μας διανύει περίοδο οικονομικής άνθησης και αποτελεί ευκαιρία ο κλάδος Fire & Security να πρωτοπορήσει στις αλλαγές.