Έξι είναι οι ενδιαφερόμενοι που φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση της Μαρίνας Αργοστολίου, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ. Ειδικότερα, ενδιαφέρον εξέφρασαν τα εξής σχήματα:

– Η εταιρεία υπηρεσιών γιωτ A1 Yacht Trade Consortium.
– Η κοινοπραξία της Άκτωρ Παραχωρήσεις, θυγατρικής της Ελλάκτωρ, με τη Ναυπηγοπλαστική, που διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Χίου.
– Η εταιρεία D-Marinas, που κατέχει ένα παγκόσμιο δίκτυο από 16 μαρίνες.
– Η εταιρεία Lamda Marinas Investments, θυγατρική της Lamda Development.
– Ο Ισραηλινός επενδυτής Noam Cohen.
– Η εταιρεία ΤΕΚΑΛ.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός αφορά στην παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Αργοστολίου. Η διάρκεια της παραχώρησης ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 έτη, ενώ δύναται να θεσπιστεί δικαίωμα προαίρεσης για παράταση για επιπλέον 10 έτη, κατά το μέγιστο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build