Χρονιά-ορόσημο αποτέλεσε το 2022 για τη βιομηχανία αλουμινίου Exalco, η οποία πέτυχε ιστορικά υψηλές επιδόσεις παρά τις δυσμενείς συνθήκες στην οικονομία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, των πληθωριστικών πιέσεων και της ενεργειακής κρίσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών του 2022, σε ενοποιημένο επίπεδο, ανήλθε στα 221,42 εκατ. ευρώ, έναντι 181,88 εκατ. το 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,74%.

Σημειωτέον ότι οι εξαγωγές του ομίλου αποτελούν το 44,26% των συνολικών πωλήσεων. Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο ότι το σύνολο της αύξησης των πωλήσεων προήλθε από τις πωλήσεις εντός Ελλάδος, που αυξήθηκαν σχεδόν κατά 40 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2021, φτάνοντας τα 123,4 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις εντός της Ευρωζώνης παρέμειναν στα επίπεδα των 79,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις σε άλλες χώρες επίσης ήταν σταθερές στα 18,5 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA του oμίλου ανήλθαν σε 17,95 εκατ. ευρώ, έναντι 11,69 εκατ. την χρήση 2021, καταγράφοντας αύξηση κατά 53,55%.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων των δραστηριοτήτων του ομίλου το 2022 διαμορφώθηκαν στα 10,06 εκατ. ευρώ, έναντι 4,42 εκατ. το 2021 (αύξηση κατά 127,34%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 8,60 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,59 εκατ. το 2021.

Σε λειτουργία η νέα πρέσσα διέλασης αλουμινίου των 11.000 τόνων
Κατά την χρήση 2022 ο όμιλος Exalco πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις 8,59 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα και την ποιότητα των προϊόντων του. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νέας αποθήκης προϊόντων αλουμινίου στο Κουλούρι 6.000 τ.μ. και παραλήφθηκε η νέα πρέσσα διέλασης αλουμινίου δυναμικότητας 11.000 τόνων ετησίως, που τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2023.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του σχεδιασμού των επενδύσεων για το 2023, η Exalco θα αρχίσει φέτος τις εργασίες για την εγκατάσταση ρομποτικής αποθήκης στο Κουλούρι της Λάρισας. Επίσης στο Κουλούρι θα κατασκευαστούν ένα νέο κτίριο συσκευασίας προϊόντων αλουμινίου 4.850 τ.μ. και μια νέα αποθήκη εξαρτημάτων 2.018 τ.μ., ενώ θα ανακατασκευαστεί βιομηχανικό κτίριο 3.500 τ.μ.. Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη του 2023, η διοίκηση του ομίλου προσδοκά ότι η αγορά θα επανέλθει σταδιακά σε νέα αναπτυξιακή τροχιά από το β΄ εξάμηνο του έτους και εκτιμά ότι οι επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2022 αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου.

Νέο ομολογιακό δάνειο 65 εκατ. ευρώ
Σημειωτέον ότι στις 21 Φεβρουαρίου 2023 η Exalco υπέγραψε σύμβαση για ανάληψη νέου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 65.000.000 ευρώ, το οποίο εξοφλεί το παλιό κοινό ομολογιακό δάνειο και τακτοποιεί τα υφιστάμενα κεφάλαια κίνησης, με νέους ευνοϊκότερους όρους για τη θυγατρική εταιρία και θα συμβάλει στην υλοποίηση της επενδυτικής της στρατηγικής και αναπτυξιακής της πορείας, την επόμενη διετία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build