Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου εντάχθηκε πρόσφατα ένα επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Exalco, με απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός. Το επενδυτικό σχέδιο, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.965.739 ευρώ, αναφέρεται στην επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής προϊόντων αλουμινίου της εταιρείας στη Λάρισα, ώστε από τα 84.000 κιλά προφίλ αλουμινίου ανά ημέρα, να φτάσει τα 147.000 κιλά ανά ημέρα. Το σύνολο της επένδυσης αφορά στην απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού, και συγκεκριμένα στην αγορά καλουπιών-μητρών. Για την υλοποίηση της επένδυσης, η εταιρεία θα λάβει ενίσχυση ύψους 1.038.008,65 ευρώ (ήτοι ποσοστό 35% επί του συνολικού κόστους) με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, ενώ η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω τραπεζικού δανείου.

Επενδύσεις 7 εκατ. ευρώ το 2021
Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του 2021 ο όμιλος Exalco πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους 7,03 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο του 2021 και σε πλήρη ανάπτυξη ξεκίνησε η νέα σύγχρονη μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου δυναμικότητας 9.000 τόνων ετησίως και από τον Μάιο του 2021 η μονάδα βαφής απομίμησης ξύλου δυναμικότητας 2.000 τόνων. Επίσης, άνοιξε το νέο κατάστημα του ομίλου στην Ιεράπετρα (δωδέκατο συνολικά) και ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου αποθηκευτικού χώρου 6.000 τ.μ. στο Κουλούρι Λάρισας.

Η Exalco έχει επίσης παραγγείλει μία νέα γραμμή διέλασης αλουμινίου, δυναμικότητας 11.000 τόνων ετησίως, που θα είναι έτοιμη τον Οκτώβριο του 2022.
Υπενθυμίζουμε ότι το 2021 ήταν έτος ταχείας ανάπτυξης για τον όμιλο Exalco, καθώς ο κύκλος εργασιών το 2021, σε ενοποιημένο επίπεδο, ανήλθε στα 181,88 εκατ. ευρώ, έναντι 117,27 εκατ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 55,10 % σε σχέση με το 2020, ενώ και κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους οι πωλήσεις της Exalco σημείωσαν θεαματική αύξηση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021, με τη διοίκηση του ομίλου να εκτιμά πως οι προοπτικές για τη φετινή χρονιά προδιαγράφονται θετικές, λαμβάνοντας υπ’όψιν και το γεγονός ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιεί ο όμιλος αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build