Θεαματική αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις της Exalco κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου που εκτιμά πως οι προοπτικές για τη φετινή χρονιά προδιαγράφονται θετικές, λαμβάνοντας υπ’όψιν και το γεγονός ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιεί ο όμιλος αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του.

Ωστόσο, η κατάσταση που επικρατεί σήμερα με την ενεργειακή κρίση αλλά και τις εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς και την πορεία της πανδημίας, καθιστούν οποιαδήποτε προβλέψεις για την συνέχεια ιδιαίτερα δύσκολες. Σημειώνεται ότι και το 2021 ήταν έτος ταχείας ανάπτυξης για τον όμιλο Exalco, καθώς ο κύκλος εργασιών το 2021, σε ενοποιημένο επίπεδο, ανήλθε στα 181,88 εκατ. ευρώ, έναντι 117,27 εκατ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 55,10 % σε σχέση με το 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων των δραστηριοτήτων του ομίλου το 2021 διαμορφώθηκαν στα 4,42 εκατ. ευρώ,
έναντι 1,34 εκατ. το 2020 (αύξηση κατά 229,85%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 3,59 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,96 εκατ. το 2020. Παράλληλα, ο συνολικός μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός του ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανερχόταν στα 53,93 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 19,31 εκατ. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανέρχονταν σε 2,97 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις 7 εκατ. το 2021
Στη διάρκεια του 2021 ο όμιλος Exalco πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους 7,03 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο του 2021 και σε πλήρη ανάπτυξη ξεκίνησε η νέα σύγχρονη μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου δυναμικότητας 9.000 τόνων ετησίως και από τον Μάιο του 2021 η μονάδα βαφής απομίμησης ξύλου δυναμικότητας 2.000 τόνω. Επίσης, άνοιξε το νέο κατάστημα του ομίλου στην Ιεράπετρα (δωδέκατο συνολικά) και ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου αποθηκευτικού χώρου 6.000 τ.μ. στο Κουλούρι Λάρισας. Η Exalco έχει επίσης παραγγείλει μία νέα γραμμή διέλασης αλουμινίου, δυναμικότητας 11.000 τόνων ετησίως, που θα είναι έτοιμη τον Οκτώβριο του 2022.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build