Παραδόθηκε προς χρήση, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Απριλίου, η νέα γέφυρα στον οικισμό Φύλλα στην Εύβοια. Η συγκεκριμένη γέφυρα είχε καταστραφεί από τις πλημμύρες που προκάλεσε το πέρασμα από τη χώρα μας του καιρικού φαινομένου «Θάλεια» την 9η Αυγούστου του 2020. Είναι, δε, ως υποδομή, εξαιρετικά σημαντική για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Αυτό, επειδή συνδέει πολλούς οικισμούς και περιοχές αγροτικής καλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, όπου οι χρήστες υποχρεώνονταν έως σήμερα σε μεγάλη χιλιομετρική περιφορά. Το έργο της κατασκευής της υλοποίησε η εταιρεία Ιντερκάτ ΑΕ.

Τα έργα που έλαβαν χώρα
Οι εργασίες που προέβλεπε το project περιελάμβαναν, εκτός από τη δημιουργία της ίδιας της γέφυρας, επεμβάσεις σε τμήματα συνολικού μήκους 500 μέτρων στην περιοχή της, με στόχο την αποκατάσταση ή και βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου και την κατασκευή συνοδών αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας. Έγιναν, λόγου χάρη, τροποποίηση της υφιστάμενης οδού μεταξύ οικισμών στη θέση της γέφυρας, ανακατασκευή/αναδιάταξη ισόπεδων κόμβων στις θέσεις διασταύρωσης κάθετων οδών άνωθεν του ποταμού Λίλαντα μετά το πέρας της γέφυρας, καθαρισμός κοίτης και πρανών, επένδυση διατομών με λιθορριπές και συρματοκιβώτια, έργα προστασίας των βάθρων της γέφυρας έναντι διάβρωσης και, τέλος, εργασίες οδοφωτισμού της γέφυρας και συγγενικών της κόμβων και οδών.