Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω των European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) και DG GROW, διοργανώνει στις 23/05/2024, στο Athens Capital Hotel στην Αθήνα, ημερίδα για την ψηφιοποίηση των κατασκευών στην Ευρώπη. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί από τις 09:00 έως τις 16:00 και στη διάρκειά της θα παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, η χαρτογράφηση και πρόοδος των 27 κρατών-μελών αναφορικά με τη χρήση του BIM στις δημόσιες συμβάσεις και στην ψηφιοποίηση των συστημάτων οικοδομικών αδειών. Θα συζητηθούν, επίσης, εργαλεία, παραδείγματα καλών πρακτικών και προτάσεις για την ψηφιοποίηση των κατασκευών.
Η ημερίδα υλοποιείται στα πλαίσια του έργου «Support of the digitalisation of the built environment, public procurement and SMEs in construction», ανάδοχος του οποίου είναι η κοινοπραξία των PwC Ελλάδας, PwC Λουξεμβούργου, Carsa και TUS (Technological University of the Shannon). Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και οι εγγραφές γίνονται εδώ.