Στις 2 Νοεμβρίου 2022 ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος εκπαίδευσης του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ για την ειδικότητα: «Υπεύθυνος εφαρμογής πυροπροστασίας κτιρίου συνήθων χρήσεων». Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, από τις 18:00-21:00.
Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά και μετά το πέρας των διδακτικών ενοτήτων θα ακολουθούν γραπτές εξετάσεις, η επιτυχής περαίωση των οποίων οδηγεί στη λήψη πιστοποιητικού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις και κατανόηση των εννοιών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, μελετών, σχεδίων, τεχνικών και νομοθεσίας σε κτίρια γραφείων, μικρομεσαίες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές εγκαταστάσεις, σε οργανισμούς και θα μπορούν να οργανώνουν και να εκπαιδεύουν ομάδες πυρόσβεσης.

O «Υπεύθυνος εφαρμογής πυροπροστασίας κτιρίου συνήθων χρήσεων»:

  • θα προστατεύσει τη διοίκηση από εκούσιες ή ακούσιες παρεμβάσεις στην πυροπροστασία
  • θα την ενημερώσει για τον τρόπο και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να υλοποιηθούν οι όποιες παρεμβάσεις σχεδιάζονται, με συμμόρφωση σε σχέση με τη νομοθεσία
  • θα επικοινωνήσει με το σύμβουλο πυροπροστασίας της επιχείρησης ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία
  • θα μεριμνήσει για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού
  • θα οργανώσει και θα μεριμνήσει για την εκπαίδευση της Ομάδας Πυροπροστασίας και άλλα πολλά τα οποία μπορεί κανείς να δει στον αναλυτικό πίνακα του εκπαιδευτικού προγράμματος.