Με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, την «Ενωτική Επαγγελματική Κίνηση Εργοληπτών», διεξήχθησαν στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου στο Ξενοδοχείο Τιτάνια και στα 14 Περιφερειακά Τμήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) σε όλη τη χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοικούσας επιτροπής και αντιπροσωπείας της Ένωσης για την τριετία 2023-2026.
Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ για την επόμενη τριετία παραμένει ο Μιχαήλ Δακτυλίδης, που έθεσε ως στόχο να συνεχιστούν οι προσπάθειες για ριζική αναμόρφωση του κλάδου, με βασικές προτεραιότητες:

– Την επαναλειτουργία της νομοθεσίας για την αναθεώρηση με πραγματικές τιμές
– Την επιτάχυνση της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Τιμών
– Η πράσινη μετάβαση στις κατασκευές να γίνει με ανάληψη του κόστους από τις αναθέτουσες αρχές.
– Την δικαιότερη κατανομή έργων σε όλες τις κατηγορίες της κατασκευαστικής πυραμίδας
– Όχι σε «φωτογραφικούς» διαγωνισμούς
– Την εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών για έγκαιρη πληρωμή των έργων
– Την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων
– Την εφαρμογή της ιδιωτικής επίβλεψης σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πρακτικές
– Να αναλάβουν οι εργολήπτες την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού που απαιτείται για την εκτέλεση των έργων.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της προηγούμενης διοίκησης για την τριετία που πέρασε, καθώς, όπως τόνισε: «Στοχεύσαμε στην προοπτική της βιωσιμότητας της Ένωσης και το πετύχαμε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Συμμετείχαμε μέσω της FIEC στην δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορά πρωτίστως στον κατασκευαστικό κλάδο. Δημιουργήσαμε το δικό μας σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO.

Διεκδικήσαμε, αναλάβαμε και ολοκληρώσαμε ευρωπαϊκά προγράμματα που βελτίωσαν την διεθνή εικόνα της ΠΕΔΜΕΔΕ και την ταμειακή της κατάσταση». Όπως σημείωσε ο κ. Δακτυλίδης, «για την επόμενη τριετία με στόχο και με όραμα, θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, προσπαθώντας όχι μόνο να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την επιβίωσή του αλλά να δημιουργήσουμε στερεές βάσεις και προϋποθέσεις για την αειφορία και την ανάπτυξή του».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build