Η υλικότητα στη σύγχρονη αρχιτεκτονική είναι το θέμα της keynote ομιλίας που θα απευθύνει στο Building Materials Forum της Boussias Events που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου 2024 ο αρχιτέκτονας Δημήτρης Ποτηρόπουλος, πρόεδρος και ιδρυτικός εταίρος της Potiropoulos+Partners Κατά το συνθετικό process, ο αρχιτέκτονας δανείζει τα συναισθήματα και τους συνειρμούς του στο αντικείμενο του σχεδιασμού του, και εκείνο του χαρίζει την αύρα της υλικής του υπόστασης. Υπάρχει μια ζωτική δύναμη, μια «ένθεη ενέργεια» μέσα στα πράγματα, ένα πνεύμα, μια ψυχή, και αυτό το πνεύμα δεν αφορά μόνο τα ζωντανά στοιχεία, αλλά ακόμη και τα ίδια τα υλικά, τα οποία έχουν τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας, μιλούν για τη φυσική τους προέλευση, για τη μέθοδο επεξεργασίας τους και την ανάλογη τεχνική.

Ωστόσο, στην σύγχρονη σχεδιαστική αντίληψη, το υλικό, αναλαμβάνει μέσω του ψηφιακού σχεδιασμού τον πιο ενεργητικό ρόλο που έχει διαδραματίσει ποτέ, ενώ στο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο έχουν εισαχθεί νέοι όροι, όπως ρευστότητα, ροϊκότητα, μεταλλαξιμότητα, έννοιες που σχετίζονται με τις πολυμορφικές δυνατότητες της ύλης. Στη διαδικασία αυτή το υλικό δεν παρίσταται μόνο ως τελικό μέσο απόδοσης του σχεδιασμού στην πράξη, αλλά μετέχει και ως «συν-δημιουργός».

Είναι αλήθεια ότι ο σχεδιασμός στο άυλο προγραμματιστικό περιβάλλον καθιστά πολλές φορές ασαφή τον συσχετισμό φυσικού και τεχνητού, με αποτέλεσμα τη σύγχυση των κόκκινων γραμμών ανάμεσα στο εικονικό και το υλικό, το «ψευδές» και το «αληθινό». Τίθεται επομένως το ερώτημα, κατά πόσο είναι δικαιολογημένες οι αντιρρήσεις σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή σχεδίαση, ακριβώς λόγω των συγκεχυμένων ορίων μεταξύ φυσικής και τεχνικής πραγματικότητας; Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και τους ομιλητές του Building Materials Forum εδώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build