Το «πράσινο φως» έδωσε η ΕΥΑΘ για τη σταδιακή μεταβίβαση της λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης στην ΕΤΒΑ, μετά την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας για ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των δύο πλευρών.

Τη συμφωνία υπέγραψαν στα γραφεία της ΕΥΑΘ ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης, και, από την πλευρά της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., ο διευθύνων σύμβουλός της Αθανάσιος Ψαθάς.

Πηγή φωτογραφίας: ΕΥΑΘ

Η υπογραφή της συμφωνίας εμπιστευτικότητας αποτελεί το πρώτο βήμα συνεργασίας των δύο φορέων, προκειμένου να περιέλθει στην κυριότητα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. το σύνολο της λειτουργίας των υποδομών της ΒΙΠΕ-Θ. Σε κάθε περίπτωση οι δύο φορείς θα συνεργαστούν προς τον κοινό στόχο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ-Θ.

Η Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης είναι ο μεγαλύτερος Οργανωμένος Υποδοχέας Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) στην Ελλάδα, με πληρότητα της τάξεως του 96%, καθώς εκεί είναι εγκατεστημένος μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων, μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων (περίπου 800).