Στην τελική ευθεία είναι πλέον η κατασκευή δύο νέων δεξαμενών στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού στη Σίνδο (ΕΕΝΘ) έπειτα από την υπογραφή σύμβασης για τη σύνταξη οριστικής μελέτης του έργου που θα μπορούσε να εξασφαλίσει νερό για επιπλέον πληθυσμό 400.000 κατοίκων ημερησίως.

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός κι η διαστασιολόγηση των δεξαμενών και σημαντικών συνοδών έργων στην ΕΕΝΘ, τα οποία θα συνεισφέρουν:

1. στην καλύτερη διαχείριση του εισερχόμενου επιφανειακού νερού από τον ποταμό Αλιάκμονα,

2. στην αύξηση της ημερήσιας αποθηκευτικής ικανότητας της εγκατάστασης και επομένως 3. στην επάρκεια ύδατος για το Πολεοδομικό Συγκρότημα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια δεξαμενή στην είσοδο της εγκατάστασης για ανεπεξέργαστο νερό, χωρητικότητας 5.500 κ.μ. (ίσης με την υφιστάμενη), και άλλη μια δεξαμενή, επεξεργασμένου αυτήν την φορά νερού, στην έξοδο της εγκατάστασης χωρητικότητας 80.000 κ.μ. (ίσης με την υφιστάμενη). Εκτός από τα έργα που συνοδεύουν τις δύο δεξαμενές, δηλ. έργα σύνδεσης με την υπάρχουσα υποδομή και πρόβλεψη για σύνδεση με μελλοντικές μονάδες, η μελέτη αφορά και στον σχεδιασμό μιας επιπλέον δεξαμενής καθίζησης και κορεσμού ασβέστη (στάδιο επεξεργασίας του νερού), η οποία θα είναι αντίστοιχης χωρητικότητας (160 κ.μ.) με την υπάρχουσα και θα λειτουργεί συμπληρωματικά σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής της πρώτης.

Τα έργα αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης 2020 -2026 της ΕΥΑΘ που αφορά ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 174 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με συνέπεια και πειθαρχία και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έργα αναβάθμισης και επέκτασης των συστημάτων ύδρευσης, εξασφάλιση νέων ποσοτήτων καθαρού πόσιμου νερού με προσανατολισμό πάντα τη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων και το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τη μελέτη υπέγραψαν στα γραφεία της ΕΥΑΘ ο Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., και από την πλευρά της CONCEPT A.E. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ο Πάρης Δασκαλούδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του μελετητικού έργου είναι 8 μήνες περίπου.