Σε σημερινή ανακοίνωση της ΕΥΑΘ Α.Ε., η εταιρεία δημοσίευσε τον πρώτο της Απολογισμό Βιωσιμότητας για τα έτη 2019- 2020. Στόχος της εν λόγω κίνησης είναι η ενημέρωση των μετόχων και των καταναλωτών για τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές της επιδόσεις κατά το διάστημα αυτό.

Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας της ΕΥΑΘ για τα έτη 2019-2020 καταγράφει και αναλύει δράσεις και μετρήσεις που διενεργήθηκαν σε όλους τους κρίσιμους δείκτες ESG (Environmental – Social – Governance / Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση), θέτοντας ταυτόχρονα στόχους και δεσμεύσεις της εταιρείας για το μέλλον με βάση ακριβώς τον περιβαλλοντικό πυλώνα, τον κοινωνικό και τον πυλώνα της εταιρικής διακυβέρνησης. Η σύνταξη του απολογισμού έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα τoυ οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI STANDARDS), το διεθνές πρότυπο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000 και τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ Global Compact.

“Το διακύβευμα στη μετα-Covid εποχή συνοψίζεται στη φράση ‘ενίσχυση της βιωσιμότητας’. Βιώσιμη ανάπτυξη, ανθρωποκεντρική, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφορία. Ο πρώτος λοιπόν Απολογισμός Βιωσιμότητας που συντάξαμε στην εταιρεία είναι τα διαπιστευτήριά μας και παράλληλα η δέσμευσή μας για το μέλλον πάνω σε αυτόν ακριβώς τον προσανατολισμό της βιώσιμης ανάπτυξης”, επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον, η εταιρεία δεσμεύεται, μεταξύ άλλων, να αυξήσει το θετικό περιβαλλοντικό της αποτύπωμα μέσω της αδειοδότησης τριών φωτοβολταϊκών σταθμών υπό το καθεστώς του net metering, όπως και μέσω της ουσιαστικής εξοικονόμησης ενέργειας σε υποδομές σημαντικών ενεργειακών καταναλώσεων. Σχετικά με την κοινωνία, η ΕΥΑΘ στοχεύει στη βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της και στη λειτουργία νέου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης αλληλογραφίας και εγγράφων, ενώ υλοποιεί ένα ευρύ πλάνο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και κυρίως των ευάλωτων ομάδων της. Αναφορικά με τις πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης, η εταιρεία και το Δ.Σ. της δεσμεύονται στην προώθηση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στην εφαρμογή -σε συνεργασία με την ΕΕΣΥΠ- συγκεκριμένης πολιτικής για την καταγγελία παραβατικών συμπεριφορών και πράξεων, την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, καθώς και στην επισκόπηση του Κώδικα Δεοντολογικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Παράλληλα, η ΕΥΑΘ υλοποιεί με συνέπεια και πειθαρχία το Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης 2020 – 2026 που αφορά σε ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 174 εκατ. ευρώ. Αυτό, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την αναβάθμιση, βελτίωση και επέκταση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων καθαρού πόσιμου νερού για κάλυψη υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, επιδιώκοντας την καθιέρωσή της ως φορέα έρευνας και καινοτομίας μεταξύ των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η ΕΥΑΘ παρέχει καθημερινά τις υπηρεσίες της σε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Δεσμεύεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως πρότυπο εταιρικής διακυβέρνησης, με υψηλό αίσθημα εταιρικής υπευθυνότητας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για εργαζόμενους, μετόχους και την τοπική κοινωνία, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μπορείτε να δείτε τον πρώτο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥΑΘ εδώ: