Τα έργα που εκτελεί η ΕΥΑΘ Α.Ε. μπορεί -εσφαλμένα- να θεωρούνται από πολλούς μικρότερης σημασίας, αλλά συμβάλλουν σημαντικά τόσο στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Θεσσαλονικέων όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μετά από αρκετή καθυστέρηση, έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων, με κυριότερα τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης, την επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης και την αποκατάσταση του αγωγού της Αραβησσού, ενώ η ΕΥΑΘ προχωρεί και στην αναβάθμιση του κτιρίου της.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τα έργα της ΕΥΑΘ έχουν μεγάλη σημασία, μιας και θα προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στη Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εικόνας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. Ο κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στάθηκε στη σημασία των έργων, δηλώνοντας στο Construction χαρακτηριστικά: «Η απόδοση καθαρού και ποιοτικού νερού στους κατοίκους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης είναι βασική ανάγκη αλλά και βασική προτεραιότητα. Όπως κρίσιμη συνθήκη είναι η σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε., δεδομένου ότι ο τελικός αποδέκτης τους είναι ο «ευαίσθητος» Θερμαϊκός Κόλπος. Αποδίδουμε μέγιστη σημασία στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της κεντρικής μονάδας βιολογικού καθαρισμού της ΕΥΑΘ Α.Ε., την οποία διαπιστώνουμε με τους συνεχείς ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας. Η προβλεπόμενη σύνδεση των αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων στην περιοχή του Δενδροποτάμου με τον βιολογικό καθαρισμό, είναι εξίσου σημαντικό έργο, για να επουλώσουμε μια ανοιχτή πληγή εδώ και χρόνια, που έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα τόσο στον οικιστικό ιστό του Δενδροποτάμου, όσο και στις εκβολές στην περιοχή του Καλοχωρίου. Στεκόμαστε αρωγοί στις νέες υποδομές που σχεδιάζει η ΕΥΑΘ Α.Ε., καθώς σε συνδυασμό με τα έργα που προωθεί η Περιφέρεια για την εξυγίανση και την ανάπλαση του δυτικού παράκτιου μετώπου της Θεσσαλονίκης, θ’ αναβαθμίσουν δραστικά το βιοτικό επίπεδο και θα αλλάξουν άρδην την εικόνα στη δυτική πλευρά της πόλης».

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, η δημοπράτηση της οποίας ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019, η δυναμικότητα της εγκατάστασης θα αυξηθεί από 150.000 κυβικά μέτρα ημερησίως σε 300.000 κυβικά μέτρα ημερησίως. Ο χρόνος κατασκευής του έργου, προϋπολογισμού 26,9 εκατ. ευρώ, ορίζεται σε 30 μήνες, από τους οποίους οι 20 μήνες αφορούν την κατασκευή της νέας εγκατάστασης, οι 4 μήνες τη δοκιμαστική λειτουργία και οι υπόλοιποι 6 μήνες την αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης. Συνοπτικά, τα έργα περιλαμβάνουν:

 • μικρές προσαρμογές στα έργα πολιτικού μηχανικού και προσθήκη νέου Η/Μ εξοπλισμού στις υπάρχουσες δεξαμενές προοζόνωσης – ρύθμισης pH και ταχείας ανάμιξης,
 • κατασκευή και εξοπλισμό νέας μονάδας κροκίδωσης – καθίζησης,
 • κατασκευή και εξοπλισμό νέου συγκροτήματος διυλιστηρίων,
 • κατασκευή και εξοπλισμό νέας δεξαμενής πάχυνσης ιλύος, αντίστοιχης με την υφιστάμενη,
 • εγκατάσταση νέου πρόσθετου Η/Μ εξοπλισμού στην υφιστάμενη μονάδα αφυδάτωσης ιλύος,
 • κατασκευή και εξοπλισμό νέου υπογείου Α/Σ απομάκρυνσης της ιλύος από την υφιστάμενη ειδική μονάδα επεξεργασίας των νερών έκπλυσης των κλινών διύλισης προς τους παχυντές (υφιστάμενο και νέο),
 • εγκατάσταση νέου πρόσθετου Η/Μ εξοπλισμού στην υφιστάμενη μονάδα αποθήκευσης και δοσιμέτρησης χημικών με σκοπό την εξυπηρέτηση των νέων εγκαταστάσεων,
 • προσθήκη Η/Μ εξοπλισμού στην κατασκευασμένη μονάδα αποθήκευσης και δοσιμέτρησης Η2Ο2 και κατασκευή νέας ενδιάμεσης δεξαμενής αποθήκευσης νερού,
 • σωληνώσεις νερού προς επεξεργασία, σωληνώσεις ιλύος και δίκτυα μεταφοράς χημικών, ακάθαρτων και όμβριων υδάτων, βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης, άρδευσης και ηλεκτροδότησης που απαιτούνται για τις ανάγκες του έργου,
 • προσθήκη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στον υφιστάμενο υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας,
 • νέα έργα συμπλήρωσης των λειτουργιών εισόδου αλλά και εξόδου στην εγκατάσταση,
 • έργα φύτευσης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου,
 • εγκατάσταση νέου συστήματος αυτόματης καταγραφής, πλήρως συμβατού με το υφιστάμενο, για την παρακολούθηση και αυτόματη λειτουργία που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των νέων μονάδων επέκτασης,
 • έλεγχος και δοκιμές του επί μέρους εξοπλισμού και θέση σε λειτουργική ετοιμότητα (δοκιμαστική λειτουργία),
 • εξάμηνη αποδοτική λειτουργία της νέας εγκατάστασης.

Για τα οφέλη που θα προσφέρει η επέκταση της ΕΕΝΘ στη Θεσσαλονίκη μίλησε ο κ. Άνθιμος Αμανατίδης, Δ/νων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Από την πρώτη ώρα εκδήλωσης της πανδημίας, που συνέπεσε με την ανάληψη των καθηκόντων μου, αποφασίσαμε στην ΕΥΑΘ να κινηθούμε απαρέγκλιτα πάνω στο τρίπτυχο Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εστιάσαμε στην ανθεκτικότητα των λειτουργιών μας, στις πολιτικές υγείας και ασφάλειας για τους εργαζομένους μας, στην εγρήγορση για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τις επενδύσεις μας, αλλά και στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στην τοπική κοινωνία υπό τις συνθήκες αυτές της νέας υγειονομικής και οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης αποτελεί έργο αιχμής για την πόλη, καθώς θα επιτρέψει τον διπλασιασμό της ποσότητας του διαθέσιμου ύδατος για το Πολεοδομικό. Επιπλέον νερό για τους πολίτες, επέκταση σε νέες περιοχές, όπου υπάρχουν προβλήματα με την ποιότητα του νερού, άνοιγμα του κύκλου εργασιών μας, είναι μερικές από τις βασικές συνιστώσες του έργου αυτού, που βρίσκεται στη φάση ανακήρυξης του οριστικού αναδόχου».

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Η ΕΕΛΘ στη Σίνδο επεξεργάζεται καθημερινά 150.000-160.000 χλμ. αστικών λυμάτων από τις κεντρικές και δυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες για τη λειτουργία και η συντήρηση της εγκατάστασης είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας, προϋπολογισμού 64,5 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο εταιρεία την ΑΚΤΩΡ. Μάλιστα, σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου της ΕΥΑΘ Α.Ε., στις 7 Δεκεμβρίου του 2020 υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Θεσσαλονίκη και τον επενδυτικό σχεδιασμό της ΕΥΑΘ. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η ΑΚΤΩΡ θα υλοποιήσει, εκτός από τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης, σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες θα εκσυγχρονίσουν την εγκατάσταση και θα μειώσουν το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμά της. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 60 μήνες (5 χρόνια), ενώ προβλέπεται η δυνατότητα προαίρεσης διάρκειας 12 μηνών.

Βάσει της σύμβασης, οι γενικότερες επεμβάσεις αφορούν την κύρια εγκατάσταση, την εγκατάσταση υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, τον αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων, τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και τη μονάδα θερμικής ξήρανσης αφυδατωμένης ιλύος. Επίσης, προβλέπεται η συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού, η εκτέλεση εργασιών στο δίκτυο βιομηχανικού νερού, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε περιοχές της εγκατάστασης και η εγκατάσταση συστήματος power management.

Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση της ΕΕΛΘ, προβλέπεται η αναβάθμιση της μονάδας αφυδάτωσης ιλύος, η λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής, η επεξεργασία βιοαερίου και η επέκταση της αναερόβιας χώνευσης. Το βιοαέριο που θα παραχθεί θα καταναλωθεί ως καύσιμο, εναλλακτικό του φυσικού αερίου, στη μονάδα ξήρανσης, στη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας και στους καυστήρες βιοαερίου. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί και ένα φωτοβολταϊκό πάρκο δυναμικότητας 1 MW εντός του οικοπέδου της ΕΕΛΘ, εκτιμώμενης ετήσιας παραγωγής 1.300 MWh. Μετά τη λήξη της σύμβασης, το φωτοβολταϊκό πάρκο θα περιέλθει στην κυριότητα της ΕΥΑΘ, συμβάλλοντας με αυτόν τρόπο στη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος.
Η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει -μεταξύ άλλων- στη μείωση των οχληρών εκπομπών κατά τη λειτουργία των μονάδων, θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της αφυδατωμένης και ξηραμένης ιλύος, θα διασφαλίσει την αδιάλειπτη χρήση των επεξεργασμένων λυμάτων κατά την έξοδο για τις ανάγκες της άρδευσης στις καλλιέργειες Χαλάστρας και Καλοχωρίου, ενώ θα συμβάλλει στη σημαντική βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων.

Όπως σημείωσε ο κ. Άνθιμος Αμανατίδης σχετικά με τη σημασία του έργου: «Οι επεμβάσεις και η λειτουργία του βιολογικού υπό τον νέο ανάδοχο έχουν ήδη ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου. Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού μας στη Σίνδο με περιβαλλοντικό και ενεργειακό χαρακτήρα, θα μας επιτρέψει να προσαρμοστούμε στη σταδιακή αυστηροποίηση των περιβαλλοντικών όρων πανευρωπαϊκά και να μειώσουμε σημαντικά το ανθρακικό μας αποτύπωμα μέχρι το 2030 στην περιοχή».

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
Το έργο, προϋπολογισμού 3,4 εκατ. ευρώ, δημοπρατήθηκε το 2019 και οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2020 από την ανάδοχο εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ. Αυτές αφορούν σε τμήμα του αγωγού που βρίσκεται εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει παρουσιάσει κατά το παρελθόν τις περισσότερες αστοχίες, με μεγαλύτερη αυτήν του 2018.
Ο αγωγός κατασκευάστηκε μεταξύ 1975-1978 και μεταφέρει νερό από τις πηγές της Αραβησσού στο κεντρικό αντλιοστάσιο του Δενδροποτάμου και από εκεί στο εσωτερικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εσωτερική διάμετρο 1,65 μ. και συνολικό μήκος περίπου 56 χλμ., ενώ στη θέση της επέμβασης το βάθος είναι μεγαλύτερο των 3 μ. Μεταφέρει 80.000 – 110.000 m2 νερό την ημέρα, το 30%-40% δηλαδή της συνολικής ημερήσιας ποσότητας νερού που χρειάζεται το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, καθώς το υπόλοιπο της παροχής εξασφαλίζεται από τον Αλιάκμονα μετά από επεξεργασία στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης.

Βάσει της συμφωνίας-πλαίσιο, περιλαμβάνονται εργασίες ενίσχυσης και επισκευής του αγωγού, αρχικά σε μήκος περίπου 600 μ., όπου και έχουν διαπιστωθεί σοβαρές οξειδώσεις των οπλισμών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εκσκαφή του αγωγού σε τμήματα των 100 μ. σε βάθος 3,50 μ., η επιθεώρηση του βαθμού διάβρωσης, η αποκατάσταση της διάβρωσης, όπου αυτή υπάρχει, η στεγάνωση του αγωγού και η εξωτερική ενίσχυσή του με ανθρακοελάσματα για να αντικατασταθούν οι οξειδωμένοι οπλισμοί προέντασης, όπως και η εξωτερική μόνωση του αγωγού για να προστατεύεται από τη διάβρωση. Η εκσκαφή θα επεκταθεί και σε τμήματα πέρα από τα 600 m για επιθεώρηση. Αξίζει να αναφερθεί ότι, ήδη τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχουν επισκευαστεί περίπου 240 μ., που αντιστοιχούν στο 40% της πρώτης εργολαβίας.

Όπως δήλωσε ο κ. Άνθιμος Αμανατίδης για την εξέλιξη των εργασιών, την καινοτομία του έργου και τα οφέλη για τη Θεσσαλονίκη, πρόκειται για ένα «μεγάλο έργο, που εκκρεμούσε επί 40 και πλέον χρόνια, είναι και αυτό της συντήρησης-ενίσχυσης του υδαταγωγού της Αραβησσού, που αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη πηγή υδροδότησης της πόλης μετά τον Αλιάκμονα.

Η πρώτη φάση του θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του καλοκαιριού. Προχωράμε χωρίς καμία όχληση στους καταναλωτές μας, καθώς πρόκειται για επισκευή με τον αγωγό σε πλήρη λειτουργία, μια καινοτόμα τεχνικά μέθοδο, και θεωρούμε ότι τελειώνοντας θα έχουμε ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες να διψάσει ξανά η Θεσσαλονίκη. Φυσικά, πρόκειται για ένα μόνο τμήμα των έργων συντήρησης και επισκευής του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΑΘ που υλοποιούνται το διάστημα αυτό, παρά την πανδημία».

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΑΘ
Τέλος, ένα ακόμα έργο, προϋπολογισμού 6,19 εκατ. ευρώ που «τρέχει» η ΕΥΑΘ Α.Ε., είναι η αναβάθμιση του κτιρίου διοίκησης επί της οδού Εγνατίας 127. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ ως ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 22η Φεβρουαρίου 2021. Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

 • Ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου και εναρμόνιση τους ισχύοντες κανονισμούς,
 • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου βάσει των προδιαγραφών του Κ.ΕΝ.Α.Κ.
 • Πλήρη αναδιαμόρφωση των όψεων του κτιρίου,
 • Πλήρη αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χωρών σύμφωνα με τα νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά την κατανομή του προσωπικού και το είδος των χρήσεων,
 • Προσαρμογή του κτιρίου στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτίριων,
 • Πλήρη ανακατασκευή του, ώστε το κτίριο να αναβαθμιστεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων υψηλών προδιαγραφών. Εδώ προβλέπεται η πλήρης αφαίρεση και ανακατασκευή όλων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων του κτιρίου,
 • Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης καθώς και της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας για την κατασκευή των προαναφερθέντων έργων,
 • Κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου.

Η αναβάθμιση του κτιρίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο κ. Άνθιμος Αμανατίδης στάθηκε στη σημασία της αναβάθμισης κτιρίου, ενώ αναφέρθηκε και στον προσωρινό ανάδοχο του έργου. Όπως ανέφερε: «Η αναβάθμιση των κτιριακών μας εγκαταστάσεων, η περαιτέρω αυτοματοποίηση των δικτύων μας και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μας είναι επιπλέον κομμάτια του επενδυτικού μας προγράμματος ύψους 70 εκατ. ευρώ., με στόχο να παρέχουμε νέες, ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους καταναλωτές μας.

Το έργο βέβαια που θα “αντιληφθούν” καλύτερα οι Θεσσαλονικείς, λόγω της εμβληματικής θέσης και της ιστορικότητάς του, είναι η αναβάθμιση του κτιρίου διοίκησης στην Εγνατία: θα φτιάξουμε ένα “πράσινο” κτίριο, με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση, κόσμημα για την περιοχή ανάμεσα στη ΔΕΘ, το κάμπους του ΑΠΘ και την Καμάρα. Προσωρινός ανάδοχος του έργου ανακηρύχτηκε η εταιρεία Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ».