Τους λόγους για τους οποίους επένδυσε στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εξήγησε ο εφοπλιστής Ευάγγελος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της παρέμβασής του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ομίλου Capital Maritime & Trading ανέδειξε τη σημασία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας αναφορικά με την πρόσφατη επένδυσή του. “Κάναμε αυτήν την επένδυση διότι βλέπουμε από τη δουλειά μας και τους ανθρώπους του κλάδου την τάση στην πράσινη ενέργεια”, σημείωσε προσθέτοντας:  “Όταν βρίσκεσαι στη ναυτιλία, είσαι υποχρεωμένος να κοιτάξεις επενδύσεις με πράσινο περιεχόμενο”.

Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθεί περαιτέρω στην πράσινη ενέργεια και τις ενεργειακές υποδομές, αλλά και σε νέους τύπους πλοίων που θα πληρούν τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με τον εφοπλιστή, η στρατηγική μετάβασης στις μηδενικές εκπομπές θα επιφέρει νέες επιλογές πρόωσης των πλοίων (όπως η ηλιακή ενέργεια, η αποθήκευση ενέργειας, το υδρογόνο) γεγονός που θα σημάνει το τέλος της μεταφοράς αργού πετρελαίου ή άλλων σχετικών μορφών και θα υπάρξουν νέα είδη πλοίων.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μαρινάκης ελέγχει 6.923.053 μετοχές και δικαιώματα  ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,0 % επί του  συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή,  που ανέρχονται σε 115.855.090, μέσω της εταιρείας Atale Enterprises Limited.

“Σύμφωνα με το Ν.  3556/2007, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από το νομικό πρόσωπο ATALE ENTERPRISES LIMITED, ότι στις 21/4/2021 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου, τα οποία ανήλθαν του 5% και συγκεκριμένα:

-Αριθμός  μετοχών  και  ισάριθμων  δικαιωμάτων  ψήφου  μετά  την  τελευταία  συναλλαγή:

-Συνολικός αριθμός 6.923.053 μετοχές και δικαιώματα  ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,0 % επί του  συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 115.855.090.

Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος ATALE ENTERPRISES LIMITED δήλωσε ότι είναι ελεγχόμενη εταιρεία από το φυσικό πρόσωπο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΙΝΑΚΗ, o οποίος και κατέχει έμμεσα την ως άνω συμμετοχή στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Παρόμοια γνωστοποίηση έλαβε η Εταιρεία και από το φυσικό πρόσωπο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΙΝΑΚΗ, ο οποίος επανέλαβε την ως άνω απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω του ελεγχόμενου από τον ίδιο μετόχου ATALE ENTERPRISES LIMITED”, ανέφερε η ανακοίνωση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Την ίδια στιγμή το ποσοστό του κ. Περιστέρη διαμορφώθηκε στο 11,0583%. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό του κ. Περιστέρη και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αθροιστικά είναι της τάξης του 50%.