Με μπαράζ αποφάσεων της μέχρι πρότινος υπηρεσιακής υπουργού Ανάπτυξης Ελένης Δενδρινού στις 19 και στις 23 Ιουνίου, συνολικά δέκα βιομηχανικές περιοχές της χώρας αντιστοιχίζονται σε επιχειρηματικά πάρκα τύπου Α1, με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. να ορίζεται ως εταιρεία ανάπτυξης και δια-χείρισης των επιχειρηματικών αυτών πάρκων. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις αφορούν στα εξής επιχειρηματικά πάρκα: Επιχειρηματικό Πάρκο Λάρισας, με εμβαδό 2.458.430,93 τ.μ., Επιχειρηματικό Πάρκο Λαμίας, με εμβαδό 1.643.667,00 τ.μ., Επιχειρηματικό Πάρκο Αλεξανδρούπολης, με εμβαδό 2.068.422,83 τ.μ., Επιχειρηματικό Πάρκο Πρέβεζας, με εμβαδό 2.022.528,33 τ.μ., Επιχειρηματικό Πάρκο Καβάλας, με εμβαδό 2.031.570,83 τ.μ., Επιχειρηματικό Πάρκο Δράμας, με εμβαδό 2.344.301,91 τ.μ., Επιχειρηματικό Πάρκο Κομοτηνής, με εμβαδό 4.351.255,49 τ.μ., Επιχειρηματικό Πάρκο Ηρακλείου, με εμβαδό 2.051.373,11 τ.μ., Επιχειρηματικό Πάρκο Πάτρας, με εμβαδό 4.072.608,98 τ.μ., Επιχειρηματικό Πάρκο Καρδίτσας, με εμβαδό 664.721,01 τ.μ. Είχε προηγηθεί τον περασμένο Μάιο η αντιστοίχιση της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης σε Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Α1, με εμβαδό 12.187.137,32 τ.μ.. Το θεσμικό πλαίσιο για τα επιχειρηματικά πάρκα.

Με τις αποφάσεις αυτές, τα προαναφερθέντα επιχειρηματικά πάρκα υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 4982/2022, που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρη-ματικών πάρκων. Ειδικότερα, στα επιχειρηματικά πάρκα εγκαθίστανται και ασκούνται κάθε εί-δους επιχειρηματικές παραγωγικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με εξαίρεση τα εμπορικά κέντρα, όπως: μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, δραστηριό-τητες εφοδιαστικής (logistics), ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, κέντρα δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και δραστηριότητες αγροτοκτηνοτροφίας.

Επενδυτικό πλάνο 50 εκατομμυρίων ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ενέκρινε ε-πενδυτικό πλάνο ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για τη διετία 2024-2025, στο πλαίσιο της προ-κήρυξης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από το επενδυτικό αυτό πλάνο θα ωφεληθούν τα 14 μεγαλύτερα βιομηχανικά πάρκα της χώρας, καθώς προβλέπεται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών τους, με στόχο τη σταδιακή μετατροπή τους σε καινοτόμα, τεχνολογικά έξυπνα και περιβαλλοντικά βιώσιμα βιομηχανικά πάρκα. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν υποδομές σε 1.000 στρέμματα δημιουργώντας ένα αξιόλογο απόθεμα γης για μελλοντική βιομηχανική ανάπτυξη.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build