Σε μία ένωση εταιρειών και σε δύο μεμονωμένες εταιρείες κατακυρώθηκαν τα τέσσερα τμήματα του έργου «Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης», μετά τον διαγωνισμό που «έτρεξε» το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 69,1 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ειδικότερα, το πρώτο και το δεύτερο τμήμα του έργου κατακυρώθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων Τ&Τ Κατασκευές ΑΕ-Μεσόγειος ΑΕ (το πρώτο τμήμα έναντι 11,33 εκατ. ευρώ, με έκπτωση 23% και το δεύτερο τμήμα έναντι 11,55 εκατ. ευρώ, με έκπτωση 33%), το τρίτο τμήμα κατακυρώθηκε στην εταιρεία Ζιτακάτ ΑΤΕΒΕ έναντι 11,38 εκατ. ευρώ, με έκπτωση 23%, ενώ ανάδοχος για το τέταρτο τμήμα αναδείχθηκε η ΟΡΚΑ Construction έναντι 6,56 εκατ. ευρώ, με έκπτωση 27%. Σημειωτέον, ότι στη διακήρυξη του διαγωνισμού αναφερόταν ρητά ότι κανένας υποψήφιος φορέας δεν μπορούσε να αναλάβει περισσότερα από δύο τμήματα του έργου.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο «Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης» αφορά στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων, με τη χρήση κυρίως αυτόχθονων ειδών, σε περιοχές των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αναδάσωσης των επιλεγμένων περιοχών και την εκτέλεσή τους υπό την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών. Η δημοπράτηση του έργου διενεργείται με το σύστημα της μελετοκατασκευής, δηλαδή έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αναδάσωσης και, σε συνέχεια έγκρισης αυτών, την εκτέλεση των εργασιών αναδάσωσης υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων με σκοπό την αποκατάσταση της βλάστησης για προστατευτικούς αλλά και αισθητικούς σκοπούς. Περιλαμβάνει, επίσης, εργασίες συντήρησης για 15 μήνες, εργασίες ανόρθωσης της υπάρχουσας βλάστησης, δημιουργία ζωνών διέλευσης και εργασίες περίφραξης.

Οι περιοχές στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εργασίες
Το πρώτο τμήμα του έργου, που ανέλαβε η ένωση οικονομικών φορέων Τ&Τ Κατασκευές ΑΕ-Μεσόγειος ΑΕ, αφορά σε συνολικές εκτάσεις 15.253,39 στρεμμάτων σε περιοχές αρμοδιότητας των δασαρχείων Αιγάλεω, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Μεγάρων και Πειραιά. Το δεύτερο τμήμα, που ανέλαβε η ίδια ένωση εταιρειών, αφορά σε εκτάσεις 17.481,02 στρεμμάτων στην Πεντέλη. Το τρίτο τμήμα, που θα υλοποιήσει η ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, αφορά σε εκτάσεις 14.436,21 στρεμμάτων στην Πάρνηθα, ενώ το τέταρτο τμήμα, που αναλαμβάνει η ΟΡΚΑ Construction, αφορά σε εκτάσεις 9.771,55 στρεμμάτων στη Θεσσαλονίκη. Επισημαίνεται, πως οι περιοχές που επιλέχθηκαν αφορούν περιοχές κυρίως με εγγύτητα σε οικιστικές περιοχές, που χρήζουν προστασίας έναντι της εμφανιζόμενης διάβρωσης των εδαφών, με μη ύπαρξη δασικής βλάστησης ή αδυναμία αποκατάστασης με φυσική αναγέννηση. Για την τελική επιλογή των θέσεων λήφθηκαν υπόψη επιμέρους κριτήρια που σχετίζονται με το έδαφος, το ανάγλυφο και τις κλίσεις, την πρόσβαση, τη διαχρονική μορφή, τον χρόνο και την αιτία καταστροφής της βλάστησης.