Στην εταιρεία Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ κατακυρώθηκε το έργο της ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανακαίνισης τεσσάρων Κέντρων Υγείας στην Πελοπόννησο (σε Βάρδα Ηλείας, Κάτω Αχαΐα, Σιμόπουλο Ηλείας και Χαλανδρίτσα Αχαΐας), προϋπολογισμού 6.182.036,16 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). H πατρινή τεχνική εταιρεία ήταν αυτή που επικράτησε στη διαγωνιστική διαδικασία που έτρεξε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ και μετά την ανάδειξή της ως προσωρινής αναδόχου στις αρχές Νοεμβρίου, μετά και την κατάθεση και έγκριση των απαραίτητων δικαιολογητικών, με απόφαση που υπεγράφη στις αρχές Δεκεμβρίου «κλείδωσε» ως οριστική ανάδοχος, με προσφορά ελαφρώς χαμηλότερη σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου, ήτοι 7.632.077,34 ευρώ (με ΦΠΑ). Σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη εργολαβία αποτελεί το ένα από τα δύο τμήματα του έργου «Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση 8 Κέντρων Υγείας (ΚΥ) της 6ης ΥΠΕ». Το άλλο τμήμα, προϋπολογισμού 5.571.751,95 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) περιλαμβάνει τα Κέντρα Υγείας σε Ανδρίτσαινα Ηλείας, Κρέστενα Ηλείας, Φιλιατρά Μεσσηνίας και Κρανίδι Αργολίδας, ωστόσο δεν έχει ακόμα αναδειχθεί ο ανάδοχός του.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των προαναφερθέντων Κέντρων Υγείας, που όπως τονίζεται στη διακήρυξη θα συνεισφέρει στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται τα Κέντρα Υγείας έχουν κατασκευαστεί κατά κύριο λόγο τις δεκαετίες του 1980 και 1990 και έχουν επιφάνεια που κυμαίνεται μεταξύ 300 τ.μ. και 1.400 τ.μ. περίπου, ενώ περιλαμβάνουν ένα ή δύο επίπεδα. Η ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας στοχεύει στην ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων, ήτοι στην αναβάθμιση της θερμομόνωσης, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και δικτύων τους και γενικότερα της κατάστασης των κτιριακών υποδομών τους.

Η ενεργειακή αναβάθμιση επιτυγχάνεται με την θερμομόνωση του κελύφους, μέσω της κατασκευής εξωτερικής μόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων και της ανακατασκευής και θερμομόνωσης των στεγών και των δωμάτων. Προβλέπεται και η κατά περίπτωση μερική ή συνολική αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και η ανακατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων. Η κτιριακή λειτουργία τους βελτιώνεται περαιτέρω με την εκτέλεση των αναγκαίων κατά περίπτωση εσωτερικών διαρρυθμίσεων, την αντικατάσταση εξοπλισμού και τη δημιουργία διατάξεων και την εγκατάσταση εξοπλισμού για την διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων μειωμένης κινητικότητας, κατά περίπτωση. Επιπλέον, προβλέπονται όλες οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης φθορών, καθώς επίσης και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες εργασίες αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου. Τέλος, προβλέπεται η ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων εντός των δομών των Κέντρων Υγείας. Για την ανάπτυξη των Μονάδων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων, το μέγεθος κάθε μονάδας εκτιμήθηκε κατά μέσο όρο στα 30 τετραγωνικά μέτρα ανά μονάδα διαχείρισης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build