Υπογράφτηκε η σύμβαση για την ανέγερση, στη Βιομηχανική Περιοχή Λακκώματος του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, της νέας κτιριακής υποδομής του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Το συμφωνητικό υπέγραψαν το ΕΚΕΤΑ και ο ανάδοχος του έργου, η Ergocon, η οποία πλέον έχει 21 μήνες στη διάθεσή της για να το αποπερατώσει. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης θα είναι έως το αργότερο 31/12/2025, βάσει του οροσήμου του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το νέο κτίριο του ΙΔΕΠ θα κτιστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο 7.800 τ.μ. Θα είναι δυναμικότητας 100-125 εργαζόμενων και 30-45 επισκεπτών, ενώ θα περιλαμβάνει εργαστηριακούς χώρους και γραφεία. Η τοποθεσία απέχει 36,4 χιλιόμετρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα πραγματοποιούμενα δομικά στοιχεία δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα καθώς και το πραγματοποιούμενο εμβαδόν δόμησης του κτιρίου είναι περίπου 2.870 τ.μ. Πραγματοποιούμενη κάλυψη είναι περίπου 1.175 τ.μ. και το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος είναι τα 11 μέτρα. Επισημαίνεται, ότι στη νοτιοδυτική πλευρά του οικοπέδου όπου θα ανεγερθεί το νέο κτίριο του ΙΔΕΠ βρίσκεται αυτή τη στιγμή ένα κτίριο το οποίο στεγάζει ερευνητικό εργαστήριο ιδιοκτησίας του ΕΚΕΤΑ.