Προς χρήση στους πολίτες παραδόθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου η πλατεία Αγίου Ιωάννου στην Αγία Παρασκευή, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών που υλοποιήθηκαν από την ανάδοχο του έργου Εργάνη ΑΤΕ, συμπεριλαμβανομένης και της νέας παιδικής χαράς, η οποία άνοιξε έχοντας λάβει την προβλεπόμενη πιστοποίηση και το σχετικό σήμα από το υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα, οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν βάσει της μελέτης που είχε εκπονηθεί και της σχετικής σύμβασης που υπεγράφη από την προηγούμενη διοίκηση του δήμου Αγίας Παρασκευής αφορούσαν στην αναβάθμιση του φωτισμού με νέα μη ενεργοβόρα φωτιστικά, στη λειτουργία σιντριβανιού, στη φύτευση νέων δέντρων και γκαζόν, στην κατασκευή της νέας παιδικής χαράς και στην τοποθέτηση νέων ξύλινων καθισμάτων.

Επιπρόσθετα και κατόπιν της σχετικής εισήγησης της τεχνικής υπηρεσίας, η νυν διοίκηση μερίμνησε για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών που διαπιστώθηκαν στα πεζοδρόμια πέριξ της πλατείας, χωρίς επιπλέον κόστος για τον δήμο. Σε ό,τι αφορά την παλιά παιδική χαρά που προϋπήρχε στην πλατεία, θα παραδοθεί σε δεύτερο χρόνο, καθώς η ανακαίνισή της δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη. Προκειμένου να εκτελεστούν οι επιπλέον εργασίες στην παλιά παιδική χαρά, εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Δημοτική Επιτροπή η σχετική συμπληρωματική σύμβαση.