Ολοκληρώνεται και αναβαθμίζεται το υδρευτικό δίκτυο του οικισμού του Αστακού, με τη σύμβαση για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων να υπογράφεται από τον Δήμο Ξηρομέρου (ο οποίος και τις είχε δημοπρατήσει) και τον ανάδοχό τους, την Αφοί Τσέλιου ΑΕ. Στο πλαίσιο του έργου, θα ολοκληρωθεί, αφ’ ενός, ο εξωτερικός αγωγός ύδρευσης του Αστακού από τις πηγές Αγίου Δημητρίου – πρόκειται για παλαιότερο έργο, δύο τμήματα του οποίου έχουν υλοποιηθεί και υπολείπονται άλλα τόσα. Αφ’ ετέρου, θα αντικατασταθεί το υπόλοιπο τμήμα του εσωτερικού δικτύου του παραθαλάσσιου οικισμού.

Προβλέπεται:
– η κατασκευή αγωγών ύδρευσης από DI και HDPE συνολικού μήκους περίπου 13.800 μέτρων,
– η κατασκευή μεμονωμένων παροχών και παροχών με πολλαπλό διανομέα για τον εντοπισμό διαρροών και παράνομων συνδέσεων στο δίκτυο και, τέλος
– η αναβάθμιση των τριών υφιστάμενων αντλιοστασίων (δομικό μέρος) και η αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού τους.