Η εταιρεία Όθρυς ΑΤΕ ανέλαβε έργο που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σκύρου, ενώ υπέγραψε και τη σύμβαση για την εκτέλεσή του με τη δημοτική αρχή. Το project, που πρέπει να αποπερατωθεί εντός 16 μηνών, προβλέπει

α) αντικατάσταση των παλαιών τμημάτων των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Μόλου και Καλαμύτσας,
β) κατασκευή νέου μεταφορικού αγωγού από το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Ατσίτσας προς τον Άγιο Φωκά και
γ) εκτέλεση παρεμβάσεων συντήρησης της υδρομάστευσης Νυφάτσι.

Θα γίνουν, επιπρόσθετα, έργα για την εγκατάσταση προηγμένου συστήματος τηλεμετρίας για τον έλεγχο της λειτουργίας δεξαμενών, αντλιοστασίων και γεωτρήσεων, όπως επίσης και προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων για τον Δήμο Σκύρου.