Η Maycon Hellas Construction Company θα κάνει έργα οδοποιίας και εργασίες συντήρησης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του 3ου τμήματος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής. Προσφέροντας μέση έκπτωση 43,02%, η παραπάνω εταιρεία επικράτησε στον διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί για την ανάθεση του έργου αυτού από την περιφερειακή αρχή, ενώ συνυπέγραψε με την τελευταία και το εργολαβικό συμφωνητικό για την εκτέλεσή του.

Όσο για την προθεσμία που έχει στη διάθεσή της για να αποπερατώσει τις προβλεπόμενες επεμβάσεις, έχει οριστεί σε 12 μήνες.
Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), προβλέπει τοποθέτηση συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ) και επίσης επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση των υφιστάμενων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, με στόχο την οδική ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία στο οδικό δίκτυο. Οι οδικοί άξονες, στους οποίους και θα τοποθετηθούν ΣΑΟ, είναι οι ακόλουθοι: ΕΕ 1 ΠΕΟ Αθηνών-Χαλκίδας, ΕΕ 2 ΠΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, ΕΕ 3 ΠΕΟ Ελευσίνα-Θήβα, ΕΕ 4 Παραλιακή Λεωφόρος Βάρκιζας-Σουνίου, ΕΕ 5 Κηφισιά-Μαραθώνας, ΕΕ 6 Άγιος Στέφανος-Αμφιάρειο, ΕΕ 7 Μαλακάσα-Σκάλα Ωρωπού, ΕΕ 8 Ανισόπεδος κόμβος Μαλακάσας-Μήλεσι-Σκάλα Ωρωπού, ΕΕ 9 Κόμβος Αθηνών-Λαμίας έως Βασιλικό Τμ. Τατοΐου, ΕΕ 10 (SR) ΠΑΘΕ Λαμίας και ΕΕ 11 (SR) ΠΑΘΕ Κορίνθου.

Αναλυτικότερα, με την παρούσα εργολαβία:
α) Θα γίνουν εργασίες επισκευής και αντικατάστασης των υφιστάμενων μεταλλικών στηθαίων.
β) Θα γίνει σταδιακή αντικατάσταση των στηθαίων ασφαλείας παλαιού τύπου και τοποθέτηση, σε θέσεις που δεν υπάρχουν, με νέα μεταλλικά στηθαία και τσιμεντένια στηθαία τύπου Jersey κατά ΕΝ-1317.
γ) Θα γίνει γενικά άρση εμποδίων με σκοπό την εγκατάσταση ΣΑΟ μεταλλικών ή σκυροδέματος.

Οι εργασίες τοποθέτησης των ΣΑΟ θα υλοποιούνται σε σημεία του οδικού δικτύου όπου επιτρέπονται οι μελέτες που θα εκπονούνται, λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα εμπόδια (στύλοι ηλεκτροφωτισμού, δένδρα, φυσικά εμπόδια, κλπ).