Σε προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για να αναθέσει άμεσες και βραχυπρόθεσμες εργασίες συντήρησης και βελτίωσης οδικών τμημάτων σε Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, για χρονική περίοδο που εκτείνεται έως το 2027. Τα έργα είναι συνολικού κόστους 14 εκατ. ευρώ. Την Τρίτη 04/06/2024 στις 11:00 θα εκπνεύσει η διορία για κατάθεση των προσφορών.

Τα οδικά τμήματα στα οποία αφορά το έργο είναι:
α) το παράπλευρο οδικό δίκτυο (SR) του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και ειδικότερα το τμήμα Αθηνών-Κορίνθου από πέρας διοικητικών ορίων Περιφέρειας Αττικής έως ανισόπεδο κόμβο (ΑΚ) Αρχαίας Κορίνθου, η παράκαμψη Πάτρας (ΕΠΠ) και οι παράπλευρες τοπικές οδοί του τμήματος Κόρινθος-Τρίπολη-Παραδείσια-Αρφαρά του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα. β) το οδικό τμήμα περίπου 48,940 χλμ., από το Άκτιο έως την περιοχή του ΑΚ Αμβρακίας, μετά του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου με τις αντίστοιχες κάτω διαβάσεις, του άξονα σύνδεσης περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι επεμβάσεις συντήρησης αφορούν, μεταξύ άλλων, σε αποκατάσταση βλαβών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, έλεγχο, συντήρηση και επισκευή τεχνικών έργων (π.χ. Γέφυρα Ιουστινιάνειου Τείχους), ανακαίνιση/συντήρηση ασφαλτοταπήτων, αποκατάσταση-αντιμετώπιση τοπικών ελλείψεων και συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού της οδού. Θα γίνονται, επιπλέον και μεταξύ άλλων, συστηματικός έλεγχος, αποκατάσταση και καθαρισμός των αποχετευτικών συστημάτων της οδού, καθαρισμός νησίδων, ερεισμάτων, ρείθρων, κλπ, ενώ στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και μελέτες που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο και αφορούν στην επισκευή/αποκατάσταση τεχνικών (με τη δαπάνη τους να έχει αναχθεί στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου). Περιλαμβάνονται, τέλος και οι απαιτούμενες μελέτες εφαρμογής οι οποίες θα συνταχθούν αδαπάνως από τον ανάδοχο. Στις εργασίες βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας του οδικού τμήματος περιλαμβάνονται εργασίες τεχνικής αστυνόμευσης, επιθεωρήσεων και καθαριότητας οδού.