Τη δική της έρευνα που αφορά στα χαρακτηριστικά των ακινήτων που πωλήθηκαν στην Ελλάδα το 2023 πραγματοποίησε η RE/MAX Ελλάς, συγκεντρώνοντας στοιχεία από αγοραπωλησίες που έγιναν στη διάρκεια του εν λόγω έτους. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, επτά στους δέκα αγοραστές ακινήτων που επέλεξαν κατοικίες προτίμησαν εκείνες που είναι άνω των 20 ετών, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν χαμηλότερες τιμές που να ανταποκρίνονται στα επίπεδα των οικονομικών δυνατοτήτων τους, στοχεύοντας παράλληλα σε μελλοντικές υπεραξίες μέσω της ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης των εν λόγω ακινήτων. Επίσης, στην πρώτη θέση στις προτιμήσεις των αγοραστών βρέθηκαν οι κατοικίες (διαμερίσματα, μονοκατοικίες, μεζονέτες). Τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια έπονται των προτιμήσεων των αγοραστών, ενώ μικρότερο είναι το ενδιαφέρον για γραφεία και καταστήματα. Επίσης, από τα στοιχεία επιβεβαιώνεται η τάση των τελευταίων ετών να προτιμώνται παλαιότερα ακίνητα σε πιο ανταγωνιστικές τιμές (σε σύγκριση με τα νεόδμητα), τα οποία προσφέρονται για ιδιοκατοίκηση και επαγγελματική εκμετάλλευση.

Κατανομή ακινήτων βάσει είδους
Βάσει των στοιχείων της RE/MAX Ελλάς για την κατανομή των πωλήσεων ακινήτων σε πανελλαδικό επίπεδο, το 83,7% του συνολικού αριθμού ακινήτων που πωλήθηκαν αντιστοιχούσαν σε κατοικίες (διαμερίσματα, μονοκατοικίες, μεζονέτες). Αντίθετα, τα οικόπεδα-αγροτεμάχια και τα επαγγελματικά ακίνητα αφορούσαν σε ποσοστό 12,8% και 3,5% αντίστοιχα.
Στην Αττική, το 93,3% των πωληθέντων ακινήτων αφορούσε κυρίως σε κατοικίες (διαμερίσματα, μονοκατοικίες, μεζονέτες). Τα οικόπεδα-αγροτεμάχια κάλυψαν το 3,8% του συνολικού όγκου αγοραπωλησιών.

Το ποσοστό των επαγγελματικών ακινήτων ήταν 2,9%.
Στη Θεσσαλονίκη, τώρα, το 90,8% των πωληθέντων ακινήτων ήταν, πάλι, κατοικίες. Ωστόσο, τα οικόπεδα-αγροτεμάχια καταλαμβάνουν ένα μικρότερο αλλά σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 4,1%, ενώ το ποσοστό των επαγγελματικών ακινήτων ανέρχεται στο 5,1%. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι κατοικίες κατέχουν ξανά την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των αγοραστών (78,7%). Τα οικόπεδα-αγροτεμάχια ακολουθούν (18,1%) και τα επαγγελματικά ακίνητα αντιπροσωπεύουν μόλις το 3,2%. Αυτά τα στοιχεία, επισημαίνει η RE/MAX Ελλάς, «αντικατοπτρίζουν τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των αγοραστών στην περιφέρεια, όπου η ζήτηση για κατοικίες παραμένει υψηλή, ενώ τα οικόπεδα παρουσιάζουν επίσης αυξημένο ενδιαφέρον για επένδυση ή κατοικία».

Κατανομή ακινήτων βάσει ηλικίας
Αναφορικά με την ηλικιακή κατανομή των πωληθέντων οικιστικών ακινήτων, συνεχίζεται η τάση των προηγούμενων ετών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε κατοικίες άνω των 20 ετών, τις οποίες επέλεξε το 69,5% των αγοραστών. Ακολουθούν τα νεόδμητα ακίνητα ως και 5 ετών τα οποία αποτελούν το 15,5% των συνολικών πωλήσεων. Οι ενδιάμεσες ηλικιακές κατηγορίες ακινήτων (16-20 έτη) συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον μόνο του 0,6% των αγοραστών. Από 11-15 έτη το ποσοστό των τελικών αγοραστών ανήλθε σε 13,2% και από 6-10 έτη μόλις σε 1,2%.

Τα δεδομένα αυτά «αποτυπώνουν τις προτιμήσεις των αγοραστών και την τάση προς την επιλογή παλαιότερων κατοικιών», εξηγεί η RE/MAX Ελλάς. Στην Αττική, το 82,7% των πωληθέντων ακινήτων ανήκουν στην κατηγορία των οικιστικών ηλικίας άνω των 20 ετών. Αντίθετα, τα νεόδμητα και τα καινούργια ακίνητα, έως και πενταετίας, αποτελούν μόλις το 4% των συνολικών αγοραπωλησιών (σ.σ. 2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με το 2022). Στη Θεσσαλονίκη, τα μεγαλύτερα ποσοστά προτίμησης συναντώνται επίσης σε ακίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών (79,5%).

Αντίθετα, τα νεόδμητα ακίνητα ηλικίας έως 5 ετών κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα με αυτά του 2022, καλύπτοντας το 5,6% των συνολικών αγοραπωλησιών (σ.σ. μείωση 2 ποσοστιαίων μονάδων). Στην υπόλοιπη Ελλάδα, τέλος, το ποσοστό των αγοραστών που επέλεξαν ακίνητα άνω των 20 ετών ανέρχεται στο 61,3%, εμφανώς χαμηλότερο από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Τα νεόδμητα ακίνητα έως 5 ετών καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση, καθώς προτιμήθηκαν σε ποσοστό 23%.