Την πολύ μεγάλη ανάγκη να ξεκινήσει το έργο της η, θεσμοθετημένη, Εταιρεία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΠΤΤΕΜ), μέσω του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ), επανέλαβαν εκπρόσωποι του τεχνικού κόσμου, μιλώντας στο συνέδριο Construction Project Management που διοργάνωσε η Boussias Events. Αρχικά, ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ, Ανδρέας Γερακάκης, υπενθύμισε πώς φθάσαμε έως την σύσταση της ΕΠΤΤΕΜ μα και το ότι αυτή δεν έχει λειτουργήσει ακόμα καθώς εκκρεμεί ο ορισμός, από το Υπουργείο, των τριών εναπομεινάντων μελών του ΔΣ της.

«Η Ελλάδα δεν έχει ένα ενιαίο, αξιόπιστο, συνεκτικό σύστημα αποτίμησης των συντελεστών παραγωγής τιμολόγησης των τεχνικών έργων και τεκμηρίωσης της δαπάνης κατασκευής τους, σε συνδυασμό με ένα πλήρες σύστημα σύγχρονων και εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επιβάλλεται η συγκρότηση, ανάπτυξη και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος τεχνικών προδιαγραφών και τιμολόγησης τεχνικών έργων με επιστημονικά έγκυρο και οικονομικά βιώσιμο και ανταποδοτικό τρόπο. Θα παρουσιάσουμε και στη νέα ηγεσία του Υπουργείου αυτό το σύστημα. Ελπίζω να μην απαιτηθεί άλλη μία δεκαετία προσπαθειών για την εφαρμογή του», πρόσθεσε ο κ. Γερακάκης. Κατόπιν, ο Εμμανουήλ Βράιλας, ΓΓ ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ, παρουσίασε συνοπτικά την ΕΠΤΤΕΜ. «Στην τελευταία κρίση δεν υπήρξε κανένας μηχανισμός αναθεώρησης στο Υπουργείο και αναγκαστικά ο Υπουργός εξέδιδε καθ’ υπέρβαση (και κατά παράβαση, κατά την άποψή μου) υπουργικές αποφάσεις για 500 άρθρα. Δημιουργήθηκε και παραμένει σύγχυση στον κλάδο. Οι εργοληπτικές εταιρείες υποφέρουν. Σήμερα είμαστε στο παρά πέντε για να… πιούμε νερό», ήταν τα λόγια του.

«Να προχωράμε συντηρητικά»
Ύστερα, το μέλος ΔΣ ΣΕΓΜ, Παναγής Τονιόλος, αναφέρθηκε στις προδιαγραφές μελέτης και κατασκευής που θα πρέπει, όπως υπογράμμισε, «συνεχώς να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα». Σύμφωνα με τον κ. Τονιόλο, «θα πρέπει να προχωράμε συντηρητικά και βελτιώνοντας συνεχώς την κατάσταση. Αυτό προϋποθέτει την λειτουργία της ΕΠΤΤΕΜ, που θα αποτελέσει τον τρόπο με τον οποίο θα βελτιωνόμαστε και θα εναρμονιζόμαστε με τα ισχύοντα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ήδη έχουν προχωρήσει οι αναθεωρήσεις των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και με βάσει αυτές θα πρέπει να καταρτιστούν τα αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου για τις κατασκευές. Οι αναθεωρήσεις θα πρέπει να εναρμονίζονται με τα τιμολόγια».

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος ΣΑΤΕ, Ιωάννης Κράβαρης, παρουσίασε την εφαρμογή και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού, στην οποία προχώρησε ομάδα εργασίας των ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ με την υποστήριξη της Unisystem, για την έκδοση ανά τρίμηνο των τιμών μονάδας και των συντελεστών αναθεώρησης βάσει των υφιστάμενων αναλυτικών τιμολογίων και για νέα άρθρα οικοδομικών εργασιών και έργων οδοποιίας. Όπως επεσήμανε ο κ. Κράβαρης, τα επόμενα βήματα όσον αφορά στην εφαρμογή αυτή σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με «αλλαγές-βελτιώσεις του υπολογιστικού μοντέλου» και «πρόδρομες εργασίες για τα έργα που θα προκύψουν για το ηλεκτρονικό σύστημα προσδιορισμού κόστους και συντελεστών παραγωγής και τεχνικών έργων».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build