Πρόστιμα συνολικού ύψους 316.798 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε τέσσερις εταιρείες που συμμετείχαν σε διαγωνισμούς για την προμήθεια ξυλείας καθώς, όπως διαπιστώθηκε, είχαν προχωρήσει σε συμφωνία μεταξύ τους επιδιώκοντας τον περιορισμό του μεταξύ τους ανταγωνισμού.

Πρόκειται για τις εταιρείες: Δρίτσα-Καγκλή ΑΒΕΕ, Ελβιέξ ΟΕ Παναγιώτου Σ. και ΕΤΕΘ ΑΕ, Κυριάκος και Νικόλαος Χαραλαμπίδης και Κυριάκος Εμποριάδης Μονοπρόσωπη. Για την υπόθεση είχε προηγηθεί αυτεπάγγελτη έρευνα. Σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις συμμετείχαν σε «οριζόντια αντι-ανταγωνιστική σύμπραξη» και συγκεκριμένα «σε ένα σχέδιο νόθευσης έξι διαγωνισμών του ΔΕΔΔΗΕ καθορίζοντας το πλαίσιο της κοινής τους δράσης στο πλαίσιο του οποίου μείωναν προληπτικά την αβεβαιότητα που συνεπάγεται η αυτοδύναμη ανταγωνιστική συμπεριφορά».

Όπως αναλύει η ανεξάρτητη αρχή στόχος του σχεδίου ήταν «η τεχνητή διαμόρφωση των προσφορών σε επίπεδα διαφορετικά, από αυτά στα οποία θα είχαν διαμορφωθεί υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού». Συγκεκριμένα προέβησαν σε «συμφωνία – εναρμονισμένη πρακτική για τον καθορισμό τιμών και ποσοτήτων και σε ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών» που είχαν ως αντικείμενο τον καθορισμό τιμών σε επίπεδα ανώτερα από αυτά που θα ίσχυαν αν λειτουργούσε πραγματικά ο ελεύθερος ανταγωνισμός. «Το γεγονός εξάλλου ότι οι τιμές/εκπτώσεις/ποσότητες που αντηλλάγησαν μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών ταυτίζονται με τις τελικώς κατατεθείσες επιβεβαιώνει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη εφάρμοσαν τα συμφωνηθέντα», αναφέρεται στο σκεπτικό της υπόθεσης.

Ενιαία και διαρκής παραβίαση
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε κάνει λόγο για μία σύμπραξη με χαρακτηριστικά ενιαίας και διαρκούς παραβίασης καθώς οι επιμέρους συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές συνήφθησαν και υιοθετήθηκαν τα έτη 2016, 2017 και 2018. Ως σχετική γεωγραφική περιοχή θεωρήθηκε το σύνολο της χώρας καθώς οι τέσσερις επιχειρήσεις «δραστηριοποιούνται ή δύναται να δραστηριοποιούνται στο σύνολο της επικράτειας», χωρίς ωστόσο η ακριβής οριοθέτηση της σχετικής αγοράς να αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη νομική αξιολόγηση της υπόθεσης. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες έχουν έδρα το Κιλκίς, τη Δράμα και την Κόρινθο.

Μειωμένες ποινές
Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ οι τέσσερις επιχειρήσεις εκδήλωσαν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής τους στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών και κατέθεσαν σχετικό αίτημα, ενώ αποδέχθηκαν τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Έτσι κρίθηκε σκόπιμη «η αναπροσαρμογή επί το ηπιότερον του τελικώς επιμετρηθέντος προστίμου κατά 30% λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ μειώθηκε έτι περαιτέρω κατά 15% δεδομένου ότι τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύμπραξη επιβεβαίωσαν με σχετική δήλωσή τους ανέκκλητα, ανεπιφύλακτα και με σαφήνεια ότι η εισήγηση διευθέτησης απηχεί τις προτάσεις διευθέτησης διαφοράς που υπέβαλαν». Έτσι, συνολικά, τα πρόστιμα ανέρχονται συνολικά σε 316.798 ευρώ. Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκδόθηκε τον Μάρτιο και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της περασμένης Παρασκευής.

 


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build