Κατά τη διάρκεια του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, το οποίο είχε ως θέμα «Πυροπροστασία Κατασκευών» και πραγματοποιήθηκε το διήμερο 5-6 Απριλίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (με χορηγούς επικοινωνίας του το newsletter Build και το περιοδικό Construction της Boussias Media), ο Αναστάσιος Β. Πυργιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός και Σύμβουλος Πυροπροστασίας, μίλησε για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου πυροπροστασίας στην Ελλάδα από τη σκοπιά του μελετητή μηχανικού.

Υιοθέτηση των ευρωπαϊκών κανονιστικών προτύπων
Ειδικότερα, ο ίδιος ανέφερε ότι για πρώτη φορά το 1937 υπήρξε ο πρώτος αναγκαστικός νόμος πυροπροστασίας που αναφερόταν στα κινηματοθέατρα. Ακολούθησε, το 1960, η διαταγή 7600/60, στην οποία αναγράφονταν προτάσεις μέτρων πυροπροστασίας από την πυροσβεστική. Σημείο σταθμός αποτελεί το 1988, όταν εκδίδεται ο πρώτος κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων, στον οποίο εμπλέκεται και η υπηρεσία δόμησης, ενώ το 2018 έχουμε τον νέο κανονισμό που ισχύει έως και σήμερα. «Από το 1976 αρχίζουν οι μελετητές να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην πυροπροστασία, γεγονός που έγινε εντονότερο μετά το 1988, όταν οι μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας έγιναν απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικής άδειας» υπογράμμισε ο κ. Πυργιώτης και πρόσθεσε πως «από το 2010 έως τώρα γίνεται εντατικοποίηση των Ευρωπαϊκών κανονιστικών προτύπων, καθώς και προσπάθεια απλούστευσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών».

Ασάφεια του κανονιστικού πλαισίου
Έπειτα, τόνισε ότι ο υφιστάμενος κανονισμός πυροπροστασίας έχει μικρότερη έκταση σε σύγκριση με αντίστοιχους άλλων ανεπτυγμένων χωρών, γεγονός που προκαλεί σύγχυση στον σχεδιασμό, τον οποίο καλούνται να φέρουν εις πέρας οι μελετητές. «Αρκετές από τις διατάξεις δεν είναι απόλυτα σαφείς, ενώ πολλά στοιχεία των κανονισμών ενδέχεται να μην συμβάλλουν στην πυροπροστασία των υποδομών. Παράλληλα, υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή, διότι εντοπίζεται ελλιπής ωριμότητα των εφαρμοστικών προτύπων» υποστήριξε ο κ. Πυργιώτης. Συνεχίζοντας την παρουσίασή του, είπε ότι η πολύπλοκη δομή των κανονισμών, η μακρά διαδικασία έγκρισης των μελετών και η απουσία ολιστικής κουλτούρας πυροπροστασίας είναι προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν στο άμεσο μέλλον.

Ανάγκη αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας
«Η αναθεώρηση του ΠΔ41/2018 κρίνεται πλέον αναγκαία» είπε ο κ. Πυργιώτης και συμπλήρωσε πως «πρέπει να εκδοθεί ένα επίσημο ερμηνευτικό εγχειρίδιο σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, το οποίο θα πρέπει να διδάσκεται μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων, που θα χορηγούν αντίστοιχή πιστοποίηση». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τομέας της πυρομηχανικής μπορεί να λύσει τα χέρια του αρχιτέκτονα. «Ωστόσο στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη ελεγκτική δομή δεν μπορεί να εφαρμοστεί εκτενώς, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις», εξήγησε, κλείνοντας την ομιλία του.