Προχωρούν εργασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου Γενικού Νοσοκομείου «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» στον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, καθώς έλαβαν έγκριση οι περιβαλλοντικοί τους όροι. Το νοσοκομείο αποτελείται από δύο ξεχωριστές μονάδες, το κεντρικό σύμπλεγμα κτιρίων (παλαιό και νέο κτίριο), όπου στεγάζονται όλες οι κλινικές πλην του ψυχιατρικού τομέα και η ψυχιατρική κλινική, η οποία στεγάζεται σε ανεξάρτητο κτίριο.

Το συνολικό εμβαδό του οικοπέδου εντός του οποίου βρίσκεται το κεντρικό κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου είναι 15.782,55 τ.μ. Το παλαιό κτίριο κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις (το 1923 και το 1963) και αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο. Το νέο κτίριο, 6 ορόφων, αποτελείται από δέκα επίπεδα μαζί με τα υπόγεια και το δώμα. Η ψυχιατρική κλινική αναπτύσσεται σε ένα επίπεδο (ισόγειο) με υπόγειο. Η σειρά επεμβάσεων στο νοσοκομείο οι οποίες και προτείνονται αφορούν τόσο στο παλαιό όσο και στο νέο κτίριο.

Ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνουν:
• αντικατάσταση κουφωμάτων σε τμήμα του νέου κτιρίου
• αντικατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων με νέες ανάκτησης θερμότητας
• αντικατάσταση πεπαλαιωμένων κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου με συστήματα VRF Inverter
• αντικατάσταση θερμαντήρων ζεστού νερού χρήσης με νέους (νέο κτίριο)
• τοποθέτηση αισθητήρων απενεργοποίησης της λειτουργίας FCU ή κλιματιστικών συσκευών (νέο και παλαιό κτίριο)
• αντικατάσταση FCU ψευδοροφής και τοποθέτησης νέων (παλαιό κτίριο)
• αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα LED
• εγκατάσταση συστήματος BMS και συστήματος καταγραφής και επιτήρησης ενεργειακών καταναλώσεων (νέο κτίριο)
• ενεργειακή αναβάθμιση ανελκυστήρων (νέο κτίριο)
• θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων κτιρίου (παλαιό κτίριο)
• εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 32kWp (παλαιό κτίριο).