Επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ υλοποιούνται στη Στερεά Ελλάδα, οι οποίες θα μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και θα επιφέρουν σημαντική οικονομική ανάπτυξη στην περιφέρεια.

Με τη σφραγίδα της AVAX, έργο κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου
Ένα ακόμη βήμα προς το αειφόρο μέλλον πραγματοποίησε η Δυτική Ελλάδα, ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Εργασίες κατασκευής δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης, συνδέσεων παροχετευτικών αγωγών και εγκατάστασης εξοπλισμού (σταθμών μέτρησης και ρύθμισης, βανών κ.τ.λ.) Αγρίνιο – Πύργος» στις 04/09/2023. Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) και ανάδοχος η εταιρεία ΑΒΑΞ Α.Ε, ενώ η αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης έφτασε τα 13,46 εκατ. ευρώ, με τη χαμηλότερη προσφορά να αγγίζει τα 12,72 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο έρχεται να βάλει φρένο στην πολυετή ενεργειακή απομόνωση της Δυτικής Ελλάδας. Αφορά στη μελέτη, κατασκευή και ενεργοποίηση δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar), εγκατάσταση σελλών παροχής επί του δικτύου, κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή (4 bar), εγκατάσταση ρυθμιστών, κατασκευή παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar) και εγκατάσταση μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές σε Αγρίνιο και Πύργο.

Χαμογελά για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
Συνεπώς, ύστερα από την υπερπήδηση πολλών και σημαντικών εμποδίων, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας έχουν πλέον κάθε λόγο να χαμογελούν, καθώς σύντομα θα αποκτήσουν πρόσβαση σε εναλλακτική, φθηνότερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια. Ασφαλώς, η παραπάνω θετική έκβαση υπήρξε απόρροια των συντονισμένων προσπαθειών της Περιφέρειας, της στήριξης που αυτή έλαβε από τη ΔΕΠΑ Υποδομών και τη ΔΕΔΑ, αλλά και της συνεργασίας του συνόλου των τοπικών φορέων. Ο επόμενος μεγάλος στόχος αφορά τη σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας με αγωγό υψηλής πίεσης και επέκτασης των δικτύων φυσικού αερίου σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της Περιφέρειάς της Δυτικής Ελλάδας.

Σε τροχιά υλοποίησης έργο αποθήκευσης ενέργειας
Το πράσινο φως έλαβε ένα νέο project στη Δυτική Ελλάδα, που αφορά την κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης, ισχύος 49,95 MW στη θέση “ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑ” του Δήμου Αμφιλοχίας στην Αιτωλοακαρνανία. Ύστερα από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που εξασφάλισε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχοντας ως φορέα υλοποίησής του την εταιρεία ΚΟΥΕΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, το συγκεκριμένο έργο βαίνει προς υλοποίηση. Η ονομαστική ισχύς του σταθμού φτάνει τα 49,95 MW, ενώ ο Σταθμός Αποθήκευσης περιλαμβάνει Μονάδες Αποθήκευσης, συνολικής αρχικής εγκατεστημένης χωρητικότητας 125,24MWh (DC).

Συγκεκριμένα, αναμένεται η εγκατάσταση 84 μονάδων αποθήκευσης, χωρητικότητας 1.490,90kWh η κάθε μια. Επίσης, θα υπάρξει και εγκατάσταση 14 μετατροπέων, ισχύος 3.915kW ο καθένας, όπως και 14 μετασχηματιστών Χ.Τ/M.T., συνολικής ισχύος 56MVA.

Προκειμένου να επιτυγχάνεται εγγυημένη ισχύς εξόδου 49,95MW για δύο ώρες και εγγυημένη (ωφέλιμη) ενέργεια εξόδου 99,90MWh, ο Σταθμός Αποθήκευσης συνίσταται από επιμέρους υποσυστήματα μετατροπής, μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας. Δημιουργούνται 28 στοιχειοσειρές των 3 μονάδων αποθήκευσης η καθεμία. Η έξοδος των 14Μ/Σ διασυνδέεται σε κοινό δίκτυο μεταφοράς μέσης τάσης AC, με κατεύθυνση προς τους μετασχηματιστές ανύψωσης ΜΤ/ΥΤ του υποσταθμού.

Δύο προκατασκευασμένοι οικίσκοι, ενδεικτικής καθαρής επιφάνειας 12m x 5m ο καθένας θα εγκατασταθούν στον σταθμό: ο οικίσκος Μέσης Τάσης (switchgear room) εντός του οποίου θα περιλαμβάνονται οι κυψέλες άφιξης μέσης τάσης από τους δεκατέσσερις εσωτερικούς υποσταθμούς και οι κυψέλες αναχώρησης προς το κτίριο Μέσης Τάσης του υποσταθμού ΥΤ και ο οικίσκος ελέγχου (office and storage room), που θα περιέχει εξοπλισμό επιτήρησης, όπως και εφεδρικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για τις ανάγκες συντήρησης και άμεσης αποκατάστασης βλαβών τμημάτων του σταθμού αποθήκευσης.

Ενισχύεται το επενδυτικό ενδιαφέρον
Φιλοδοξία της Περιφερειακής αρχής είναι να καταστεί η Δυτική Ελλάδα ενεργειακός κόμβος και δίαυλος αειφόρου ανάπτυξης. Στην προσπάθεια για την επίτευξη του συγκεκριμένου στρατηγικού στόχου, κομβικό ρόλο παίζει η αποθήκευση ενέργειας, για την οποία υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Εγχώριοι και ξένοι επενδυτές καταθέτουν αιτήσεις στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, είτε με τη μέθοδο των συσσωρευτών είτε με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης.

Άλλωστε, την τελευταία διετία, με την περιβαλλοντική αδειοδότηση περισσότερων από 30 αντίστοιχων επενδύσεων από την Περιφερειακή Αρχή, έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες προσέλκυσης τέτοιων επενδύσεων. Η Αιτωλοκαρνανία συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού αξιοσημείωτο είναι πως την τρέχουσα περίοδο υπάρχουν επενδύσεις συνολικής ισχύος πάνω από 1.000 MW, που είτε έχουν πάρει ήδη άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ, είτε βρίσκονται υπό αξιολόγηση.

Παράλληλα, μέσω των έργων αποθήκευσης ενέργειας προσφέρεται και μια διέξοδος στο μείζον πρόβλημα του κορεσμένου δικτύου. Ασφαλώς, δεδομένου του γεγονότος ότι η χάραξη περιφερειακών ενεργειακών πολιτικών συνιστά πολυσύνθετη και πολυπαραγοντική υπόθεση, κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη και κλειδί της επιτυχίας η άμεση προσαρμογή στις συνθήκες που ανακύπτουν κάθε φορά.

Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε 6 πόλεις
To φυσικό αέριο αποτελεί βασικό καύσιμο για την κάλυψη των αναγκών θερμικής άνεσης, καθώς είναι πιο φθηνό σε σχέση με το πετρέλαιο, ενώ παράγει λιγότερους ρύπους. Στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020», ήδη έχουν ξεκινήσει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος εντατικές εργασίες για την επέκταση των αγωγών φυσικού αερίου σε 6 πόλεις: τη Λαμία, τη Χαλκίδα, τη Λιβαδειά, την Θήβα, την Άμφισσα και το Καρπενήσι.

Πρόκειται για ένα εκτενές δίκτυο 540 χλμ. το οποίο θα καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες χιλιάδων κατοίκων της περιοχής, καθώς σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, μέχρι το 2036 θα έχουν συνδεθεί πάνω από 42.500 χρήστες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φθάνει τα 88,1 εκατ. ευρώ, με σημαντική χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 που αγγίζει τα 18,1 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου έργου, το οποίο θα έχει σπουδαίο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο στη Στερεά Ελλάδα, έχει ξεκινήσει από το 2015 από την τότε Περιφερειακή Αρχή, με στόχο το φυσικό αέριο να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους οικιακούς και επαγγελματικούς καταναλωτές της περιοχής.

Με το φυσικό αέριο θα ανακουφιστούν οικονομικά εκατοντάδες κάτοικοι, θα περιοριστεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των αστικών κέντρων, ενώ θα καταστούν οι τοπικές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές. Το εν λόγω εγχείρημα εντάσσεται στο γενικότερο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ για την περίοδο 2021-2025, κατά το οποίο πάνω από 36 επαρχιακές πόλεις θα αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα έργα αυτά, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες επεκτάσεις δικτύων διανομής φυσικού αερίου που τρέχει αυτή την περίοδο στην Ευρώπη.