Δημοπρατήθηκαν εκ νέου εργασίες επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), οι οποίες είναι κόστους 8.387.096,77 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Κύριος και φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ΙΙΒΕΑΑ, ενώ τον ανοικτό διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί τον περασμένο Ιανουάριο και τώρα επαναπροκηρύχθηκε «τρέχει» το ΤΑΙΠΕΔ. Η προθεσμία που θα έχει ο ανάδοχος για να ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις που προβλέπονται έχει οριστεί σε 450 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και το αργότερο ως την 31/12/2025.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν έως τη Δευτέρα 17/06/2024 και ώρα 15:00 για να υποβάλουν τις προσφορές τους. Οι επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΙΙΒΕΑΑ, στον Δήμο Αθηναίων, στο οικοδομικό τετράγωνο 162 που περικλείεται από τις Λεωφ. Μεσογείων, Υγείας, Λεωφ. Πεντέλης και Ανώνυμη Οδό. Αφορούν, εξάλλου, σε κατασκευή κτιρίου (μονάδας) Βιοασφάλειας 3+ (BSL3+) και κτιρίου (Μονάδας) Ραδιογονιδιωματικής του ΙΙΒΕΑΑ, η οποία περιλαμβάνει ανέγερση του κτιρίου BSL3+ σε επαφή με το κτίριο 2 και υπόγεια επέκταση του κτιρίου 4 με την ενότητα PET-MRI Κύκλοτρο.

Θα γίνουν, συνοπτικά, οι ακόλουθες εργασίες:
• Ανέγερση κτιρίου BSL3+: Θα δημιουργηθεί νέο, τετραώροφο κτίριο με ισόγειο και δύο υπόγεια, σε επαφή με την πτέρυγα εργαστηρίων Βασικής Έρευνας Κ2. Αυτό θα στεγάζει εργαστήρια Βιοασφάλειας (BSL3+) και χώρους βραχείας φιλοξενίας ζωικών προτύπων (ABSL3+) σε ορόφους (κύριο και η/μ). Οι εν λόγω μονάδες πλαισιώνονται με γραφειακούς και υποστηρικτικούς χώρους στα υπόγεια και τους λοιπούς ορόφους.

• Στα πλαίσια της ένταξης του νέου κτιρίου σε ένα αρχιτεκτονικό περιβάλλον με ιδιαίτερο χαρακτήρα, προτείνεται η δημιουργία ενός κελύφους με πανέλα τύπου GRC, έτσι ώστε να διαμορφώνεται μια ενιαία «ουδέτερη» επιδερμίδα, η οποία συνιστά τον κορμό του κτιρίου, πάνω σε μια γυάλινη βάση στο επίπεδο του ισογείου.

• Ενότητα Ραδιογονιδιωματικής PET-MRI, Κύκλοτρο: Πρόκειται για υπόγειους χώρους, σε επέκταση της υφιστάμενης ενότητας PET-CT που βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου 4. Η ενότητα εκτείνεται σε δυο υπόγεια – στο πρώτο υπόγειο βρίσκονται οι γραφειακοί και η/μ χώροι της μονάδας και στο δεύτερο οι χώροι των εργαστηρίων PET-MRI, Κυκλότρου. Στους χώρους του Κυκλότρου παρασκευάζεται το ραδιοφάρμακο που χρησιμοποιείται στην λειτουργία των απεικονιστικών μηχανημάτων. Στο PET-MRI γίνονται οι εξετάσεις των ασθενών. Στους χώρους των εργαστηρίων, θα τηρηθούν οι ειδικές προδιαγραφές των υλικών, που θα καθορίσει η μελέτη ακτινοπροστασίας.

• Περιβάλλων χώρος: Οι διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο θα είναι ήπιες και συμβατές με τη σημερινή μορφή του συνόλου. Θα χρησιμοποιηθούν υλικά με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την φύτευση και την αποκατάσταση της υφιστάμενης εικόνας του πρασίνου. Πριν την έναρξη των εργασιών χωροθέτησης των κτιρίων και των εκσκαφών, θα μεταφερθούν σε νέες θέσεις τα υφιστάμενα δίκτυα του συγκροτήματος για την εύρυθμη λειτουργία του.