Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, εντάχθηκε, στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025», η πράξη που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας στον Δήμο Αθηναίων. Η πράξη, η ημερομηνία λήξης της οποίας είναι η 31/12/2025, έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης». Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.187.809,89 ευρώ.
Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας αποτελείται από επτά παρόμοια σχολικά συγκροτήματα. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Δήμου Αθηναίων, κοντά στις συνοικίες Κυπριάδου, Περιβόλια και στα σύνορα με τον Δήμο Γαλατσίου.
Το οικόπεδό του περικλείεται από τις οδούς Πασσώβ, Γ. Χαζηδάκη, Ταϋγέτου και Ραΐση.

Κάθε ένα από τα επτά σχολικά συγκροτήματα καταλαμβάνει έκταση (κτίρια και αύλειος χώρος) 5.140,22 τ.μ., για τη στέγαση γυμνασίων και λυκείων. Στο οικόπεδο υφίσταται και ένα αυτόνομο συγκρότημα για τη στέγαση δημοτικών και νηπιαγωγείων, επιφάνειας 4.660 τ.μ.
Με την εφαρμογή των παρακάτω παρεμβάσεων, η ενεργειακή απόδοση του σχολικού συγκροτήματος θα βελτιωθεί, από την υφιστάμενη Δ κατηγορία, στην Β+.

Οι οικοδομικές παρεμβάσεις αφορούν σε:
– Αποξηλώσεις οικοδομικών στοιχείων (λ.χ. όλων των μονώσεων των δωμάτων, όλων των εξωτερικών κουφωμάτων, των φωτιστικών θόλων οροφής, των αρμοκάλυπτρων, των μαρμαροποδιών και των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας των κουφωμάτων)
– Αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα κουφώματα από θερμοδιακοπτόμενες διατομές αλουμινίου και ενεργειακούς υαλοπίνακες καθώς και των φωτιστικών θόλων οροφής
– Χρωματισμούς
– Κατασκευή νέας θερμοϋγρομόνωσης στα δώματα και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος θερμοπρόσοψης στο σύνολο του κελύφους του συγκροτήματος
– Συντήρηση, χρωματισμό και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας των κουφωμάτων

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις η/μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν:
– Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα, χαμηλής κατανάλωσης τεχνολογίας LED
– Αυτοματισμούς ελέγχου στον εξωτερικό φωτισμό
-Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γεννητριών σε δώματα συνολικής ισχύος 210 kW και διασύνδεση σε ενεργειακό συμψηφισμό
– Εγκατάσταση μονωτικών σε όλα τα υφιστάμενα εμφανή δίκτυα σωλήνων θέρμανσης, που οδεύουν σε μη θερμαινόμενους χώρους
– Αντικατάσταση όλων των θερμαντικών σωμάτων, διότι παρουσιάζουν διαρροές νερού και διάβρωση στην επιφάνειά τους
– Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων στα νέα θερμαντικά σώματα, για την ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας ανά χώρο.