Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε ότι ο Περιφερειάρχης, Γιάννης Τρεπεκλής, υπέγραψε την ένταξη, στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων 2021-2027, του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας οδού Βρυώνη-Μωραΐτικα στην Κέρκυρα». Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 4.234.400 ευρώ, ενώ ο δικαιούχος, ο κύριος και ο φορέας λειτουργίας και συντήρησής του είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Όσον αφορά, τώρα, στο αντικείμενο των εργασιών που προβλέπονται, αυτό είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας της οδού από την διασταύρωση Βρυώνη μέχρι τα Μωραΐτικα, με συντήρηση του οδοστρώματος που είναι ιδιαίτερα καταπονημένο, με επισκευή των τεχνικών έργων και της σήμανσης και ασφάλισης της οδού. Οι βελτιώσεις της οδού αφορούν σε μήκος 15 χλμ.

Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει: χωματουργικά (λ.χ. καθαρισμοί τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων), τεχνικά (λ.χ. ανακατασκευή και συμπλήρωση κρασπέδων), ασφαλτοστρώσεις (ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις και στρώσεις κυκλοφορίας για βελτίωση βατότητας και διόρθωση επικλήσεων) και σήμανση-ασφάλιση. Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η περιφερειακή αρχή, η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της οδού θα δώσει λύση στο οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα στην συγκεκριμένη περιοχή και, παράλληλα, θα μειωθούν οι χρόνοι μετάβασης από και προς τις πύλες εισόδου του νησιού, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους των μετακινήσεων.’