Βήμα εγκρίσεων προκειμένου να πάρει σάρκα και οστά έκανε η στρατηγική επένδυση της Νερό Α.Ε. για κατασκευή τουριστικού θερέτρου στην Ίο. Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 45 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται να δημιουργηθούν 130 θέσεις εργασίας, ενώ η τελευταία εξέλιξη είναι η ανάρτηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΣΧΑΣΕ σε ακίνητο 931 στρεμμάτων στη θέση «Πικρί Νερό», προκειμένου να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση.

Θέρετρο συνδεδεμένο με τον τρόπο ζωής των Κυκλάδων
Στόχο του ΕΣΧΑΣΕ αποτελεί η δημιουργία ενός συγκροτήματος ήπιας ανάπτυξης με συμβατές και συμπληρωματικές χρήσεις και αλληλοτροφοδοτούμενες λειτουργίες. Το συγκρότημα αυτό αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα χωρικά συνεκτικό σύνολο, ήπιας τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης, που σύμφωνα με το σχέδιο «αντιστρατεύεται την ανεξέλεγκτη κατάτμηση γης και άναρχη/διάσπαρτη ανοικοδόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές σε ένα κυκλαδίτικο νησί», γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον στο εγχείρημα.
Εντός του συγκροτήματος, θα αναπτυχθούν δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν τον τρόπο ζωής και το κλίμα των Κυκλάδων, δηλαδή, αξίες που αναζητούν οι σύγχρονοι «ταξιδευτές» της κατηγορίας αυτών που αποφεύγουν τους «κορεσμένους διεθνείς κοσμοπολίτικους προορισμούς».

Στην ουσία, αποτελεί τον πρώτο παραθεριστικό-τουριστικό χωριό των Κυκλάδων στο στενότερο τοπικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο γεωγραφικό επίπεδο, δηλαδή στο το σύνολο του νησιού και των λοιπών οικισμών της Ίου. Συνολικά, το θέρετρο θα μπορεί να εξυπηρετεί 444 έως 551 άτομα. H αρχιτεκτονική σύνθεση των κύριων τουριστικών εγκαταστάσεων του καταλύματος – του πεντάστερου ξενοδοχείου, των χώρων υποδοχής και του spa – βασίζεται στη δημιουργία «ήπιων» κτιριακών αυτοτελών όγκων, που διατάσσονται γύρω από ανοικτές αυλές, για να αποφευχθεί η δημιουργία ενός συμπαγούς κτιριακού όγκου που θα αποτελούσε προσβολή για το ήρεμο και «ευαίσθητο» φυσικό τοπίο, και στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική.

Τα βήματα μέχρι το πράσινο φως
Σύμφωνα με τους επενδυτές, προσδιορίζονται ζώνες αδόμητου χώρου, ώστε να επιτυγχάνεται ο βασικός σκοπός που είναι ο επισκέπτης να νιώθει ότι βρίσκεται σε ένα ειδυλλιακό και ήσυχο περιβάλλον, με θέες. «Η προτεινόμενη ανάπτυξη είναι απολύτως συνυφασμένη με τους χωροταξικούς και αναπτυξιακούς στόχους και κατευθύνσεις για την περιοχή μελέτης και την ευρύτερη περιοχή που αυτή εντάσσεται και επιτυγχάνει να δημιουργήσει έναν αδιαίρετο, ενιαίο και αναβαθμισμένο περιβαλλοντικά χώρο που σέβεται το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης». Αφού εγκριθεί η ΣΜΠΕ, θα ακολουθήσει η σύνταξη του Προεδρικού Διατάγματος του ΕΣΧΑΣΕ, η αποστολή του στο ΣτΕ και η έκδοση του επόμενου Προεδρικού Διατάγματος που θα το ανάβει το πράσινο φως.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build</b