Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μία μεγάλη μετάβαση για όλο το φάσμα των κατασκευών και η ΒΙΜ, ένα από τα σημαντικότερα ψηφιακά εργαλεία, που μπορεί να ωφελήσει πολλαπλά τα έργα. Σε αυτό το περιβάλλον, όπως επισημαίνει ο αρχιτέκτων και επικεφαλής του γραφείου EB/Architects, Εμμανουήλ Μπόγρης, «οι έμπειροι μηχανικοί αλλά και οι νεότεροι θα πρέπει να κατανοήσουμε τις ανάγκες, να συζητήσουμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες και να μεθοδεύσουμε τις εφαρμογές. Μόνο τότε θα έχουμε πραγματικά καταφέρει να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία BIM στο μέγιστο των δυνατοτήτων της».

Ποιο είναι το πιο ισχυρό πλεονέκτημα της διαδικασίας ΒΙΜ για ένα έργο που μελετάται και κατασκευάζεται;

Η ίδια η ιδέα της δημιουργίας ενός ψηφιακού ομοιώματος του έργου αποτελεί ένα κομβικό πλεονέκτημα της ΒΙΜ σε σχέση με τις διαδικασίες που αυτό διαδέχτηκε.

Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσω κάποιο πλεονέκτημα συνολικά, για όλο τον κύκλο ζωής του έργου και σε όφελος όλων των συντελεστών του. Για παράδειγμα, για τον αρχιτέκτονα και για τα πρώιμα στάδια της μελέτης θεωρώ εξαιρετικά σημαντική τη δυνατότητα αξιοποίησης του μοντέλου BIM για εικονική περιήγηση (virtual reality) στον υπό διαμόρφωση αρχιτεκτονικό χώρο που αποτελεί μια βιωματική εμπειρία αξιολόγησης της αρχιτεκτονικής πρότασης, ασύγκριτα πιο κατατοπιστική σε σχέση με οποιαδήποτε φωτορεαλιστική απεικόνιση.

Αντίστοιχα, για τον προμετρητή ποσοτήτων στη φάση της δημοπράτησης του έργου, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι προφανώς η δυνατότητα αξιοποίησης των μετρητικών δεδομένων του μοντέλου ΒΙΜ για την αμφίδρομη τροφοδότηση του Πίνακα Ποσοτήτων και Προϋπολογισμού. Από την άλλη, ο Διευθυντής Έργου κατά την κατασκευή θα εκτιμήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τα εργαλεία BIM, που υποβοηθούν τον εντοπισμό και επίλυση των προβλημάτων χωρικού συντονισμού (Clash Detection), διότι αυτά πάντοτε οδηγούν σε αστοχίες, όχι μόνο τεχνικής φύσεως αλλά και σε αστοχίες οικονομικές και χρονικού προγραμματισμού.

Πιστεύετε ότι εργολάβοι και προμηθευτές μπορούν αυτήν τη στιγμή να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ΒΙΜ; Αν όχι, με ποιον τρόπο θα μάθουν να χειρίζονται την τεχνολογία με επαρκέστερο τρόπο;

Αν μου επιτρέπετε, θα αντιστρέψω το ερώτημα. Απαιτήσεις από την ΒΙΜ πρέπει να έχει ο τεχνικός κόσμος, οι μελετητές, οι εργολάβοι, οι προμηθευτές και φυσικά πρώτα από όλα ο Κύριος του Έργου, και όχι το αντίστροφο.

Αντιλαμβάνομαι την ερώτηση, αλλά με αυτή την διατύπωση θέλω να δώσω έμφαση στον κίνδυνο να θεωρήσουμε την BIM ως αυτοσκοπό και όχι ως αυτό που πραγματικά είναι, μια πολύτιμη δηλαδή ευκαιρία. Για να αξιοποιηθεί πραγματικά αυτή η ευκαιρία, πρέπει να καταλάβουμε ότι «δεν περισσεύει κανείς». Υπάρχει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία συσσωρευμένη στα στελέχη του τεχνικού κόσμου και κυρίως στους εργολάβους και τους προμηθευτές. Θα είναι τεράστιο λάθος να τη στερηθούμε επειδή για διάφορους λόγους δεν έχουν αναπτύξει ακόμη τις τεχνολογικές δεξιότητες στον βαθμό που το έχουν επιτύχει νεότεροι συνάδελφοι.

Στη μεταβατική αυτή περίοδο που διανύουμε, οι έμπειροι μηχανικοί αλλά και οι νεότεροι που έχουν την ευχέρεια στην εφαρμογή της BIM θα πρέπει να καθίσουμε στο «ίδιο τραπέζι» και να συνεργαστούμε. Να κατανοήσουμε τις ανάγκες, να συζητήσουμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες και να μεθοδεύσουμε τις εφαρμογές. Μόνο τότε θα έχουμε πραγματικά καταφέρει να αξιοποιήσουμε το BIM στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Η αναγνώριση της προσφοράς της ΒΙΜ από όλο το «οικοσύστημα» των έργων, θα εδραιώσει την «πίστη» σε αυτήν, και η «πίστη» με τη σειρά της θα διαμορφώσει το κίνητρο που είναι αναγκαίο ώστε οι εργολάβοι και προμηθευτές στους οποίους αναφέρεστε να αφιερώσουν την ενέργεια και τον χρόνο, που είναι αναγκαία, για να αναπτύξουν τις απαραίτητες για την εφαρμογή της ΒΙΜ δεξιότητες.

Η πανεπιστημιακή γνώση είναι αρκετή για τον χειρισμό της ΒΙΜ; Ή πρόκειται περισσότερο για μια διά βίου ενασχόληση;

Εννοείται ότι η εισαγωγή των διαδικασιών ΒΙΜ στην εκπαίδευση είναι απολύτως αναγκαία, και είμαι πραγματικά ευτυχής που συμβάλλω σε αυτό διδάσκοντας για την BIM στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Όμως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι καθώς η ίδια η έρευνα και εφαρμογή νέων τεχνολογιών ανοίγει συνεχώς νέους δρόμους και νέες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στις μέρες μας με τη διάδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η ανάγκη για διαρκή επικαιροποίηση των δεξιοτήτων μας και προσωπική έρευνα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να αξιοποιήσουμε την BIM στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Δώστε μας ένα παράδειγμα έργου (υλοποιημένου ή υπόσχεδιασμό) στο οποίο εφαρμόσατε την ΒΙΜ, αλλά και τα οφέλη που προσέφερε σε αυτό.

Με τους EB/Architects  εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία BIM εδώ και 15 περίπου χρόνια, σε όλα τα Έργα στα οποία έχουμε συμμετοχή, όπως π.χ. το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ή το Κτίριο Διοίκησης της Αρχής Ύδρευσης και Ηλεκτρισμού του Ντουμπάι, που είναι το μεγαλύτερο υπό κατασκευή κτίριο μηδενικής κατανάλωσης στον κόσμο.

Από αυτά που συμμετέχουμε τώρα, ξεχωρίζουμε τον ουρανοξύστη Riviera Tower στο Ελληνικό, όπου είμαστε υπεύθυνοι για την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής με εφαρμογή της BIM ως συνεργάτες των Foster+Partners και του γραφείου Τombazis Atchitects.

Αν, όμως, πρέπει να ξεχωρίσω ένα έργο που η συμμετοχή μας και η εφαρμογή της BIM απέφερε το πιο απτό, το πιο άμεσο όφελος, τότε θα πρέπει να αναφέρω την Εθνική Πινακοθήκη.
Εκεί, ως συνεργάτες του κατασκευαστή (TOMH AΒΕTE) ,μπορέσαμε και εφαρμόσαμε σύνθετες τεχνικές Scan to BIM, επιλύσαμε πολύπλοκες κατασκευαστικές λεπτομέρειες τις οποίες διασυνδέσαμε με δυναμικές τρισδιάστατες απεικονίσεις εικονικής πραγματικότητας, που κατά τα λεγόμενα των ίδιων των υπεργολάβων βοήθησαν σημαντικά στην κατανόηση και ταχύτερη εφαρμογή τους.