H ElvalHalcor παρουσίασε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2022 και, ανάμεσα σε άλλα πολλά, στάθηκε ιδιαίτερα στις στρατηγικές προτεραιότητές της για την περαιτέρω ανάπτυξή της, με επενδύσεις, μεταξύ άλλων, στις τάσεις της αγοράς και με «όπλα» της τις δικές της καίριες επενδύσεις. Συγκεκριμένα, όπως εξήγησαν τα στελέχη της, κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της εταιρείας έχει, πλέον, η εστίασή της σε τομείς και προϊόντα που έχουν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης και υψηλής προστιθέμενης αξίας, ακολουθώντας, παράλληλα, τις παγκόσμιες μεγατάσεις (megatrends) οι οποίες πηγάζουν από την κυκλική οικονομία, τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, την αστικοποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη και επηρεάζουν πολλές ανά τον κόσμο βιομηχανίες. Κατόπιν, τα στελέχη της Elvalhalcor αναφέρθηκαν στους στόχους για κάθε ένα από τα δύο βασικά της προϊόντα, που είναι, βέβαια, το αλουμίνιο και ο χαλκός.

Από τους 375, στους 520 χιλ. τόνους αλουμινίου
Για το αλουμίνιο, ανέφεραν πως, πριν την εγκατάσταση του νέου ψυχρού ελάστρου που ξεκίνησε την παραγωγική διαδικασία του στο δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους και αύξησε την παραγωγικότητα, ο τομέας έλασής του αλουμινίου είχε πλήρη παραγωγικότητα 375 χιλιάδες τόνους. Στόχος τους, λοιπόν, είναι οι 520 χιλιάδες τόνοι, τον οποίον, όπως κατέστησαν σαφές, σκοπεύουν να επιτύχουν τα επόμενα χρόνια. Τον δικό τους ρόλο στην έτι περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου του αλουμινίου αναμένεται να παίξουν το προϋπάρχον τετραπλό θερμό έλαστρο της εταιρείας, όπως και η νέα της γραμμή βαφής, η οποία, όπως αναφέρθηκε, έχει τώρα ολοκληρωθεί και θα ξεκινήσει να παράγει το επόμενο διάστημα.

Όσο για τις διεθνείς τάσεις που (παρ)ακολουθούν, οι άνθρωποι της Elvalhalcor επεσήμαναν, για παράδειγμα, ότι παγκοσμίως υπάρχει η τάση να προτιμάται, πια, το αλουμίνιο και όχι το πλαστικό για τη συσκευασία διαφόρων προϊόντων, ενώ η επίσης παγκόσμια τάση της ηλεκτροκίνησης έχει αυξήσει τη ζήτηση για χαλκό και αλουμίνιο. Πάντως, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις των στελεχών της Elvalhalcor, για να επιτευχθεί ο στόχος των 520 χιλιάδων τόνων απαιτούνται από πλευράς της μικρότερες και λιγότερες νέες επενδύσεις (σ.σ. τα τελευταία 15 έτη η εταιρεία έχει ξοδέψει πάνω από 900 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις). «Άλλωστε, οι συνθήκες δεν ευνοούν μεγάλα ανοίγματα, έως ότου σταθεροποιηθούν τα πράγματα», ήταν, χαρακτηριστικά, τα λόγια τους.

Τρία βήματα για περαιτέρω ανάπτυξη στον χαλκό
Σχετικά, τώρα, με τον χαλκό, οι άνθρωποι της εταιρείας τόνισαν πως αυτή αποτελεί τον πρώτο παραγωγό χαλκοσωλήνων σε ολόκληρη την Ευρώπη και ως στόχο της έχει να γίνει το Νο2 στη «Γηραιά Ήπειρο» σε εφαρμογές όπως φύλλα, δίσκους, ταινίες και κράματα χαλκού. Για να το καταφέρει αυτό, θα πρέπει να κάνει τρία βήματα. Το πρώτο, κατά τα στελέχη της, είναι η μονάδα της για έλαση FRP χαλκού και κραμάτων να στρέψει μεγάλο μέρος της παραγωγικής της δυναμικότητας σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως, για παράδειγμα, τους κονέκτορες, δηλαδή προϊόντα που συνδέουν άλλα προϊόντα μεταξύ τους και για τους οποίους, όπως χαρακτηριστικά τόνισαν, η ζήτηση έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Επίσης, επιδίωξή της είναι να στραφεί και σε άλλες περιοχές προϊόντων ώστε να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία, όπως, λόγου χάρη, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα ηλεκτρονικά («ένα smartphone έχει περίπου 50 διαφορετικά κράματα μετάλλων κι αρκετά από αυτά τα παράγουμε εμείς», ανέφεραν, ως παράδειγμα, οι άνθρωποι της εταιρείας).

Το δεύτερο βήμα αφορά σε επένδυση που έχει ξεκινήσει η εταιρεία, ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά σε εγκατάσταση τεσσάρων νέων βάσεων ανόπτησης τύπου καμπάνας κι ως σκοπό έχει την αύξηση της παραγωγικότητάς της σε ειδικά και προστιθέμενης αξίας προϊόντα, τα οποία εκείνη έχει διακρίνει πως θα έχουν πολύ μεγαλύτερο μέλλον. Τέλος, το τρίτο βήμα που πρέπει η Elvalhalcor να κάνει έχει να κάνει με διεύρυνση της προϊόντικής της γκάμας για ένα πιο κερδοφόρο και πολλά υποσχόμενο χαρτοφυλάκιο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build